den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Norra Dalarnas Myndighetsservice

Tfn 0250 - 26 500

Telefontid: Måndag-fredag
kl. 8.30 - 12.00

Postadress:
Norra Dalarnas Myndighetsservice
792 80 Mora

Besöksadress:  
Fredsgatan 16, Mora

 

Kommunens biståndshandläggare

 
Biståndshandläggaren ger information och vägledning om olika insatser och om hur man ansöker.

Ansökan om bistånd inkommer från den enskilde eller annan laglig företrädare.
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.
 
Handläggaren gör en utredning av behovet. En biståndsbedömning innebär att man prövar den enskildes ansökan mot Socialtjänstlagens 4 kap. 1 §. Handläggaren ska ställa sig följande frågor:

- Kan den enskilde själv tillgodose sina behov?
- Kan den enskilde få dem tillgodosedda på annat sätt?
 
 
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå samt stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
 
Den enskildes behov och önskemål fastställs och vilka insatser som skall tillgodoses.
 
Om ansökan avslås kan man överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet, eller läs mer här.
 
Ung kvinna håller om en äldre kvinna
 
Senast ändrad den 2 april 2014
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer