den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande

Susann Lindblad (C)

 
Socialtjänsten
Socialtjänsten / 2018-09-17
Viktig Information från kommunens hälso- och sjukvårdsenhet, rehabavdelningen
Från och med den 24/9 kommer vi införa telefontid måndag, torsdag och fredag, 07.45-08.15. Detta gäller för dig som söker insatser från sjukgymnast eller arbetsterapeut inom kommunen.
Socialtjänsten / 2017-10-31
Brist på arbetsterapeuter inom Orsa kommun
På grund av flera av varandra oberoende orsaker har verksamhet Omsorg just nu brist på Arbetsterapeuter. Vi söker aktivt efter fler arbetsterapeuter, och andra akuta lösningar.
Socialtjänsten / 2017-04-27
Var fjärde kvinna i norra Dalarna har utsatts för våld av sin partner
Enligt en undersökning gjord av Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, har 26 procent av kvinnorna har utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i sin relation under sin livstid, vilket är något högre än genomsnittet i Sverige.
Socialtjänsten / 2016-09-28
Fiske vid Lillån
Boenden på Lillåhem och Orsagården kom ut på fiskeäventyr
Socialtjänsten / 2014-06-10
Socialnämndens ordförande har ordet

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Socialutskottet ersätter den tidigare socialnämnden och bereder bl a frågor gällande insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.


Socialt riktade insatser ingår också i socialutskottets ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, pröva serveringstillstånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Sammanträdesplan_2019

 

Ledamöter 2015-2018 Parti Funktion Kontakt
Susann Lindblad (C) Ordförande  
Hans Sternbro (S) Vice ordförande  
Håkan Yngström (C)    
Jan Segerstedt (-)    
Hans-Göran Olsson (S)    
       
Ersättare      
Margareta Stjernqvist (C)    
Madeleine Thalin (C)    
Bo Hermansson (M)    
Magnus Bjurman (S)    
Gunilla Elings Friberg (S)    

 

Senast ändrad den 28 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer