den 25 juni 2018
Dagens namn: David, Salomon
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Telefon: 0250-260 00 vx
stadsbygg@mora.se

Huvudkontor Mora
Planavdelning

Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora

Öppettider:
Mån-fre 13:00-15:30

Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

Besökskontor Orsa
Dalagatan 1
mån-tis, tors-fred, 13:00-15.30

Perioden 26 juni t  o m 13 augusti begränsas öppettiderna till tisdag och torsdag kl 13:00 - 15:30

Planer

Sedan 1 januari 2011 har Mora och Orsa kommuner gemensam stadsbyggnadsförvaltning

Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen.

Här hittar du förslaget till ny översiktsplan för Orsa

Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer