den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Bildarkivets historia

I mitten av 1930-talet leddes i godtemplarrörelsens regi en studiecirkel i bygdens historia. Möbelhandlare Eric Borgert ledde cirkeln som 1938 resulterade i en mycket omfattande utställning “Arkivskrap”. Ett hundratal fotografier och annat intressant material som hade samlats in visades. Efter utställningen blev allt undanlagt.

Världskriget fick folk att tänka på annat. I början av 1950-talet fick Eric Borgert uppdraget att ordna upp fotosamlingen. Han konstaterade att samlingen måste kompletteras och började då med det oändliga arbetet. Fram till mitten av 1960-talet bestod samlingen av ca 6000 fotografier. Efter att ha avsagt sig sina politiska uppdrag och avvecklat sin möbelaffär i mitten av 1970-talet ägnade Borgert sin mesta tid till att insamla fotografier och komplettera arkivets samlingar.

Erik Borgert, grundare av Orsa bildarkiv                            Bildarkivsföreståndare Mikael Stålberg
Eric Borgert, grundare av Orsa bildarkiv                     Bildarkivsföreståndare 1988-2013, Mikael Stålberg


Arbetet har sedan dess fortskridit. 1998 började digitaliseringen av arkivets bilder. Fotografierna scannas och registreras i databasen SOFIE och alla kända fakta skrivs in. En beskrivning av fotografiets innehåll görs efter ett internationellt klassifikationssystem. Alla inlånade fotografier fotograferas av och kan därefter mångfaldigas efter behov. Idag finns ca 35000 bilder digitalt sökbara i databasen. Sedan år 2000 finns arkivet i Orsa kulturhus.

Till Bilddatabasen

Senast ändrad den 3 januari 2014
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer