mora-orsa-logo

Personal på miljökontoret

 

Miljöchef

undefined
 

Camilla Björck
Telefon 0250-55 21 58
camilla.bjorck@orsa.se
 

Administration

Maria Ebemark 
Assistent, registrering, arkiv
Telefon 0250-55 21 57
maria.ebemark@orsa.se

Hanna Rosdal
Assistent, nämndsekreterare, fakturering, hemsida
Telefon 0250-55 21 61 
hanna.rosdal@orsa.se

Pernilla Ståbis 
Administration avlopp
Telefon 0250-55 21 53
pernilla.stabis@orsa.se
 

Inspektörer miljö- och hälsoskydd

Mia Bergman 
Miljötillsyn, enskilda avlopp, slamdispenser, fordonstvättar och verkstäder, drivmedelsanläggningar, cisterner
Telefon 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Annica Edström 
Tillsynssamordnare, miljötillsyn
Telefon 0250-55 23 17
annica.edstrom@orsa.se

Michael Horn
Miljötillsyn, enskilda avlopp, bygglov- och detaljplanremisser, slamdispenser
Telefon 0250-55 23 16
michael.horn@orsa.se

Tobias Nilsson  
Enskilda avlopp, slamdispenser, bygglov- och detaljplansremisser, miljötillsyn 
Telefon 0250-55 21 96
tobias.nilsson@orsa.se

Annika Persson 
Miljötillsyn, förbränningsanläggningar, bassängbad, förorenad mark, djur- tillstånd /klagomål, energirådgivning
Telefon 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se

Susanne Brus 
Hälsoskydd, radon, tobak, köldmedia, inomhusmiljö 
Telefon 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Irene Lilja 
Förorendad mark, PCB, nedskräpning
Telefon 0250-55 21 09
irene.lilja@orsa.se

Matilda Jonsson 
Miljötillsyn, nedskräpning 
Telefon 0250-55 21 67 
matilda.jonsson@orsa.se
 

Energirådgivning Mora Orsa Älvdalen

Annika Persson 
Energirådgivning
Telefon 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se 
 

Inspektörer livsmedel

Magnus Lundberg 
Livsmedel, värmepumpar
Telefon 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
Livsmedel, dricksvatten
Telefon: 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Elisabeth Åkärbjär 
Livsmedel, dricksvatten, värmepumpar
Telefon 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Camilla Dahl
Livsmedel
Telefon 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
Livsmedel, dricksvatten
Telefon 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se


Kerrin Petty Nilsson 
Livsmedel 
Telefon 
kerrin.petty-nilsson@orsa.se

 


 

Naturvård

Per Ax 
Naturvård, kalkningsverksamhet, vattenprovtagning
Telefon 0250-55 22 04
per.ax@orsa.se

Olle Bylander 
Kommunekolog, täkter och krossar, vindkraftverk, strandskydd
Telefon 0250-55 21 60
olle.bylander@orsa.se

Magnus Bjurman 
Kalkningsverksamhet, vatten- & fiskeprovtagning       
Telefon 0250-55 24 26
magnus.bjurman@orsa.se

 

 

 
Senast ändrad den 3 juli 2018