mora-orsa-logo

Livsmedel

Bild på middag

Livsmedelskontroll
Miljökontoret arbetar med att bedriva kontroll över kommunernas alla livsmedelsanläggningar. Syftet med kontrollen är att minska riskerna för att människor ska bli sjuka. Syftet är även att säkerställa att konsumenter ej blir vilseledda samt att skydda konsumenternas intressen.

I Mora och Orsa kommuner finns cirka 300 livsmedelsanläggningar. Till dessa räknas restauranger, butiker, skolkök, förskolekök, vattenverk, gatukök, kiosker, livsmedelsindustrier m.m.
 
För dig som vill starta och driva livsmedelsverksamhet
Innan en livsmedelsverksamhet får påbörjas krävs det att verksamheten har ett tillstånd eller att en anmälan om registrering görs. Att påbörja en verksamhet utan ett tillstånd eller en anmälan är ett brott mot lagstiftningen och kan leda till åtal och böter. I stort sett kräver all hantering av livsmedel ett tillstånd eller en anmälan. Mer information om hur du startar och driver en livsmedelsverksamhet kan fås på livsmedelsverkets sida för företag.
  
Taxa
Alla avgifter inom livsmedelsområdet baseras på en timtaxa. För Mora och Orsa kommuner ligger taxan för livsmedelskontroll för närvarande på 1 070 kronor per timme. 
För registering är timtaxan 925 kronor per timme. Att registrera en verksamhet tar en timme. Om miljökontoret behöver följa upp en kontroll eller skriva ett föreläggande tas en extra offentlig avgift ut. För detta är timtaxan 925 kronor per timme.  
 
Årlig kontrollavgift

Varje år ska alla livsmedelsverksamheter betala en årlig kontrollavgift. Fakturan skickas i regel ut någon gång under första kvartalet. Den årliga kontrollavgiften baseras på en riskklassificering från Livsmedelsverket, www.slv.se. Den årliga kontrollavgiften ska täcka kostnaden för kontroll av din verksamhet, samt även för inläsning, planering, rapportskrivning, granskning av inkomna dokument m.m. Beroende på hur mycket kontrolltid verksamheten har så fördelas tiden så att kontroll görs varje år, vartannat år eller vart tredje år.  Färre än 3 timmar i kontrolltid innebär att du inte får kontroll varje år. 3 - 7 timmar i kontrolltid innebär att du får kontroll 1 -2 gånger per år och vid fler än 7 timmar får du kontroll flera gånger per år. Hur mycket kontrolltid din verksamhet har ser du i ditt klassningsbeslut. Kostnaden för kontroll är 1 070 kr/timme.Verksamheter som hanterar livsmedel som innebär högre risk, såsom råa animalier, får mer kontrolltid. Även antal portioner som en verksamhet hanterar påverkar kontrolltiden. Ju större verksamhet desto mer kontrolltid.                                                                                                    

Matförgiftad - om du misstänker att du blivit matförgiftad, bör du snarast kontakta miljökontoret. Det är viktigt med en tidig kontakt för att kunna hitta orsaken samt att förhindra att flera personer drabbas.

 
 

 

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket - information till små företag

Nycklar till säkrare mat

Svenska
Thai
Turkish
Arabic

Senast ändrad den 28 mars 2018