mora-orsa-logo

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. 

Nodava AB är numera ansvarig för vårt kommunala dricksvatten. Det är i första hand till denna aktör du ska vända dig om du har några frågor om ditt kommunala dricksvatten. Det kan också vara så att du får vatten från en vattenledningsförening och då är det till föreningen du i första hand vänder dig. Miljökontorets roll är att kontrollera dem som producerar och distribuerar dricksvattnet.
 
 
Har du egen brunn är du själv ansvarig för att driva, sköta och kontrollera den.

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74 
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 2162 sara.hodler@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se
 

Länkar

Nodava AB

Senast ändrad den 11 januari 2018