mora-orsa-logo

Avfall/Sopor/Renhållning

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är avfall. Avfall är inte bara rent "skräp" utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion.

Både miljön och plånboken tjänar på att avfallet sorteras och går till återvinning!

Avfall & renhållning sköts numera av Nodava AB (Norra Dalarnas Vatten och Avfall).

Kontakta oss

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Nodava AB

Senast ändrad den 20 januari 2016