mora-orsa-logo

Naturreservat Mora

Visste du att Mora kommun har hela 26 naturreservat? Alderängarna är det största kommunala reservatet. Nedan följer en lista över de reservat som är bildade.

Naturreservat i Mora kommun
Agnmyren/Klikten
Alderängarna
Anjosvarden
• Djustjärnsmyrarna
Filiberg
Fux Anders knallarna                                                                                               
Fåsmyr och Mörkloksmyren
Gessi
Gåstjärnskölen
Hartjärnsberget
Hemus
Hykjeberget                                                                                                             
Karlsmyren
Lybergsgnupen                                                                                                        • Lödersjön
Nordbläster
Norra Mora Vildmark
Näcksjövarden
Område vid Jugan
Rädån
Sandholmen
• Skärmyren
• Svinvallen
• Söderberget
Tramsgrav
Täxberg
Vasaloppsspåret
Vinäsgraven
Våmhuskölen
Ålderfljot

 

Pågående/planerade reservatsbildningar

Inga nya för tillfället


Natura 2000-områden
Norrviken (Sollerön)

Länsstyrelsens samlingsfolder naturreservat Mora och Orsa kommuner

Skötsel av naturreservat
Ett naturreservat kräver tillsyn och skötsel.
Informationstavlor, gräns- och ledmarkeringar ska finnas och vara aktuella. Ved ska köras ut till slogbodar, spänger ska lagas och dessutom krävs det städning på vissa platser.
På Alderängarna slåttras vissa delar för att förhindra igenväxning av gammal kulturmark.

Önskar du kontakt med vår ansvarige gällande naturreservat, hör då av dig till:
Per Ax, tfn 0250-55 22 04 eller skicka ett mail till per.ax@orsa.se

Kontakta oss

Per Ax, naturbevakare/naturvårdare
Tfn 0250-55 22 04
per.ax@orsa.se

Olle Bylander, kommunekolog
Tfn 0250-55 21 60
olle.bylander@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

 

Senast ändrad den 12 juni 2018