mora-orsa-logo

Miljöskydd - företag

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar bl.a. handläggning, tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden, behandling av årliga miljörapporter från tillståndspliktiga verksamheter.

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga verksamheter.

Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är verkstäder, ytbehandlare, träbearbetning, bilvårds- och förbränningsanläggningar, deponier m.m. 

 

Starta och driva företag

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att klargöra vilken påverkan verksamheten eller åtgärden kan ha på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga, några är anmälningspliktiga medan andra kan starta utan att först anmäla till miljönämnden. Det är ändå viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamhet.

För att ta reda på om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig ska du använda dig av miljöprövningsförordningen, se länk i högerspalten.

Om din verksamhet är tillståndspliktig, så kallade A- och B-verksamheter, ska du ansöka om detta hos länsstyrelsen. Mer information hittar du på länsstyrelsens hemsida.

Om den verksamhet du planerar att starta är en anmälningspliktig verksamhet, så kallad C-verksamhet, ska en anmälan till miljönämnden göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Om din verksamhet inte finns med i miljöprövningsförordningen är den inte förenad med någon tillstånds- eller anmälningsplikt men det kan ändå vara bra att kontakta miljökontoret för att klargöra att förordningen tolkats rätt och att det inte finns några andra lokala regler.

 

Ändring av verksamhet

Om du behöver ändra din verksamhet ska du vända dig till miljökontoret. Ändringar kan vara anmälningspliktiga och en betydande ändring av en tillståndspliktig verksamhet kan vara tillståndspliktig.

 

Om du inte anmäler

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan leda till en åtalsanmälan.

 

Kontakta oss

Annica Edström, miljöinspektör
Telefon: 0250-55 23 17
annica.edstrom.@orsa.se

Mia Bergman, miljöinspektör
Telefon: 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Annika Persson, miljöinspektör
Telefon: 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57       miljokontoret@orsa.se

Länkar

Miljöprövningsförordningen

Länsstyrelsen, tillståndsprovning

Naturvårdsverket

Senast ändrad den 7 juni 2018