mora-orsa-logo

Bostad och hälsa

Röd stuga med vita knutar

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra. Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus – därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus, och att vi slipper störande ljud och lukter.

Kontakta oss

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 12 mars 2014