mora-orsa-logo

Radon

Radondosor för långtidsmätning

Radongas kan bara upptäckas genom mätning
Radongas går inte att förnimma på något sätt. Man kan bo i ett hus med höga halter av radongas inomhus utan att ana det. Det finns bara ett sätt att få kunskap - att mäta!
Radongasen kan komma från marken, från vattnet eller från byggnadsmaterialet.

Hur mäter man?
Mätningen ska utföras under minst två månader under perioden 1 oktober - 30 april för att vara tillförlitlig. Det går även att göra en snabbmätning om du behöver ett snabbt svar, t.ex. om du ska köpa eller sälja ett hus. Tänk på att det resultatet då bara är vägledande. Du kan göra en snabbmätning när som helst under året. Mätningen bör pågå i minst sju dygn.

Om det visar sig att radonhalten är hög - mer än 200 Bq per kubikmeter luft - rekommenderas åtgärder för att minska radonhalten.
 

Mätning beställs direkt från radonmätningsföretagen. En lista på ackrediterade företag hittar du på swedac.se.

Radon i vatten
Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla radon.
 

Hälsorisker
Förhöjda radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer. Risken ökar om man är rökare.
Den största hälsorisken med radon i hushållsvatten härrör från inandning av radon från vattnet till inomhusluften.
 

Åtgärder
Beroende på om radonet kommer från mark, vatten eller byggnadsmaterial krävs olika åtgärder för att sänka radonhalten.

 

Läs mer på länkarna till höger. 

Kontakta oss

Susanne Brus 
miljöinspektör
Tel: 0250- 55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Tel: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Boverkets Radonguide

Radon i inomhusmiljö - Folkhälsomyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ackrediterade laboratorium

Senast ändrad den 5 april 2018