den 30 april 2017
Dagens namn: Mariana
Orsa kommun - helt enkelt!

Föreningsbidrag

Orsa kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för Orsas alla invånare. Mångfalden av föreningar främjar den demokratiska utvecklingen. Föreningslivet har betydelse genom att deras verksamhet stöttar upp och fyller på där kommunens ansvar tar slut.

Orsa kommun vill att aktiviteter så långt möjligt ska vara organiserade av kommuninvånarna själva.

Genom föreningsbidragen vill kommunen, inom av fullmäktige beviljat anslag, bidra till att föreningslivet får en ekonomisk plattform för sin verksamhet.

Allmännyttiga och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och dessutom har huvuddelen av sina medlemmar bosatta i kommunen kan få ekonomiskt stöd av Orsa kommun.

För att bidrag ska kunna erhållas ska föreningen kunna visa att man arbetar aktivt för jämställdhet samt har antagit regler mot droger och mobbing. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter.

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag är den 30 april. Observera att andra datum gäller för aktivitetsbidrag och anläggningsstöd.

Läs mer om hur du söker bidrag i Policy och rutiner för stöd till föreningar.

Evenemangsstöd

Syftet med evenemangsstödet är att locka evenemang till Orsa med omnejd. De evenemang som Orsa kommun vill stödja ska bidra till att förstärka bilden av Orsa för både medborgare och besökare. Det innebär att evenemangen blir en viktig utvecklingsfaktor! Det ska vara kul - och så enkelt som möjligt - att arrangera evenemang i Orsa.

Stöd går i första hand till evenemang som i huvudsak lever upp till följande kriterier:

  • Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud för Orsabor - och besökare
  • Evenemanget ökarkännedomen om Orsa i världen
  • Evenemanget befäster den bild av Orsa som vi vill visa upp
  • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Orsa
  • Evenemanget har en hög kvalitet
  • Evenemanget är långsiktigt och utvecklingsbart
  • Evenemanget bidra till att utveckla Orsa som boende, företags- och besöksort
  • Evenemanget ska följa Orsa kommuns vision och värdegrund

Ansökningar behandlas fortlöpande under året. 

Läs mer om hur du söker evenemangsstöd i Ansökan om evenemangsstöd.

Senast ändrad den 7 februari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer