den 22 april 2018
Dagens namn: Allan, Glenn
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
Nyheter från Orsa kommun
2018-04-19

Tyck till om Orsa

Hur skulle du beskriva Orsa och vad betyder Orsa för dig? Nu är du välkommen att vara med i idéarbetet kring kommunens nya grafiska profil. Delta i en kort enkät eller kom på workshop för att vara med och diskutera.

En grafisk profil är ett styrdokument och ett viktigt verktyg för hur den grafiska kommunikationen i en organisation ska se ut och hur den ska användas. En bra grafisk profil är inbjudande och lättillgänglig, den skapar tydlighet och trovärdighet. Orsa behöver en ny grafisk profil och vi vill att den ska bygga på din bild av Orsa.  

Delta i enkät

Svara på några korta och enkla frågor om hur du uppfattar Orsa. Det går att svara på enkäten till och med fredagen den 4 maj.

Här hittar du enkäten
 

Välkommen på workshop

Orsa kommun bjuder in till workshop måndag den 7 maj. Vi kommer att diskutera Orsas identitet, vad står Orsa för och vad vill vi att kommunen ska kommunicera för värden. Det handlar både om Orsa som plats och Orsa kommun som arbetsgivare. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta, så att bilden av Orsa blir tydlig och välförankrad.

NÄR? Måndagen den 7 maj klockan 17.00-20.00 (vi bjuder på fika)

VAR? Dalagatan 1, Orsa (lokal Kättingen)

Anmälan: via mejl till Janne Bäckman senast 3 maj klockan 12.00

Resultatet från enkäten och workshopen kommer att sammanfattas och analyseras av kommunikationsbyrån Advant. Deras uppdrag är sedan att tolka det som kommer fram i ett grafiskt uttryck och skapa den nya profilen.

- Vad vi behöver i idéarbetet är en tydlig, gemensam bild av Orsas identitet. När det sedan gäller själva utformandet av den grafiska profilen så blir det en mindre styrgrupp i kommunen som får ta beslut om hur den ska se ut, där kommer inte alla att få tycka till. Smaken är subjektiv och alla kommer kanske inte bli nöjda med allt, men det viktiga är att kommunen får en ny grafisk profil som vi kan känna oss stolta över och vilja använda, säger Emma Jidemyr, kommunikationsansvarig i Orsa kommun

Varför behövs en ny grafisk profil?

Läs mer om bakgrunden här

 2018-04-20

Fiskvägar föreslås vid kraftverken i Ore älv

Orsa kommun äger 35 % av Unnåns kraftverk i Ore älv. Sedan några år har kommunen ett beslut att verka för att skapa en vandringsväg för fisken förbi kraftverket. Nu finns det möjlighet till extern finansiering som täcker största delen av kostnaden.
Läs mer...


2018-04-20

Informationsmöte Sommarkul i Orsa

För tredje året i rad arrangerar Orsa kommun Sommarkul: kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Satsningen finansieras av medel från Socialstyrelsen. Sommarkul ska erbjuda spännande, utvecklande och roliga aktiviteter.
Läs mer...


2018-04-18

Vernissage lördag 21 april kl.12-15

Orsa konstförening välkomnar till vernissage i Orsa kulturhus
Läs mer...


2018-04-13

Orsa kommun inleder arbete med ny grafisk profil

Kommunikationen i Orsa kommun behöver bli tydligare, mer enhetlig och mer modern. Därför inleds nu arbetet med att ta fram en ny grafisk profil som ska ge kommunen verktyg för detta.
Läs mer...


Senast ändrad den 7 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer