den 21 november 2018
Dagens namn: Helga, Olga
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-11-15
Kritik för hantering av barnutredningar
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur kommunen hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp. IVO ställer nu krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet. 
Nyheter / 2018-11-15
Evenemang på Orsa Kulturhus
Jubileumsutställning med Orsa Konstgrafiska förening startar 24 november
Nyheter / 2018-11-14
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner byter telefonileverantör
På tisdag morgon den 20 november byter Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och kommunala bolag telefonileverantör. Det kan därför vara svårt att nå oss på telefon fram till klockan 09.00 under den aktuella dagen.
Nyheter / 2018-11-13
Möten mellan unga och beslutsfattare på agendan vid demokratidag
Under måndagen genomfördes demokratidagen "Ung i Orsa - helt enkelt". 45 deltagare diskuterade hur unga i Orsa ska möta beslutsfattare och vilka frågor som är aktuella för unga just nu.
Nyheter / 2018-11-13
Vintertrafik på Inlandsbanan startar 21 december
För sjunde vintern erbjuds daglig tågförbindelse mellan Östersund och Mora tur och retur på Inlandsbanan. Som tidigare år kommer det finnas transferbussar från Röjan vidare till fjälldestinationerna

Orsanyheter i media hittar ni här:

Orsa i media


 

Nyheter
2018-11-15

Kritik för hantering av barnutredningar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur kommunen hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp. IVO ställer nu krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet. 

Vid en tillsyn av hur kommunen handlägger ärenden som rör barn och unga i Orsa kräver IVO att kommunen åtgärdar en rad brister. Det handlar bland annat om att:

  • utredningar inleds utan dröjsmål och skyndsamt

  • den som berörs av en utredning underrättas när utredningen inleds

  • vårdplaner och genomförandeplaner innehåller de uppgifter som lagen kräver

  • placeringar av barn på HVB-hem eller familjehem följs upp på det sätt som lagen kräver

- Kritiken kommer inte som en överraskning, vi håller på att jobba med just de här frågorna. Vi tar det på största allvar och vi är redan i gång med att åtgärda bristerna, säger Jesper Karlsson som är omsorgschef i Orsa kommun. Vi jobbar med att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar i praktiken. Det får inte bara bli ett fint dokument, utan måste också implementeras i verksamheten och det tar lite tid.

Åtgärdsplan, analys och tidsplan

IVO kräver nu att kommunstyrelsen ger besked senast den 11 december om vilka åtgärder som görs och på vilket sätt. I beskedet ska det finnas en utredning som visar hur bristerna har kunnat uppstå och en analys av vilka åtgärder som måste göras för att komma till rätta med bristerna. IVO vill också att kommunen redovisar en tidsplan för planerade åtgärder som ännu inte är genomförda, när åtgärden ska vara genomförd och vem som ansvarar för åtgärden. 

- Vi tar ett helhetsgrepp om hela vår omsorgsverksamhet, inte bara den verksamhet som IVO granskat. Vi kommer arbeta hårt med kvalitetsledning under 2019 för försäkra oss om att ledning, styrning och egenkontroll ska fungera, säger Susann Lindblad (C), ordförande i kommunstyrelsens omsorgsutskott.  

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer