Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-05-27
Anslag kommunfullmäktige 2019-05-27.pdf 61.966 kb
Anslås: 2019-06-12 Nedtas: 2019-07-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-16
Anslag utskott för lärande 2019-05-16.pdf 503.595 kb
Anslås: 2019-06-10 Nedtas: 2019-07-01
Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslag utskott för lärande 2019-06-13.pdf 568.279 kb
Anslås: 2019-06-17 Nedtas: 2019-07-09
Sammanträdesdatum: 2019-06-03
anslag extra utskott för omsorg 2019-06-03.pdf 47.733 kb
Anslås: 2019-06-03 Nedtas: 2019-06-24
Sammanträdesdatum: 2019-06-12
anslag utskott för omsorg 2019-06-12.pdf 504.613 kb
Anslås: 2019-06-19 Nedtas: 2019-07-11
Sammanträdesdatum: 2019-05-21
anslag samhälle 2019-05-21.pdf 577.771 kb
Anslås: 2019-06-14 Nedtas: 2019-07-05
Sammanträdesdatum: 2019-06-17
anslag utskottet för samhälle 2019-06-17.pdf 565.341 kb
Anslås: 2019-06-19 Nedtas: 2019-07-11
Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Anslag kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-06-04.pdf 523.001 kb
Anslås: 2019-06-17 Nedtas: 2019-07-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-06-12
anslag 190612.pdf 119.689 kb
Anslås: 2019-06-18 Nedtas: 2019-07-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-06-14
Anslag Gemensam servicenämnd lön 2019-06-14.pdf 345.656 kb
Anslås: 2019-06-17 Nedtas: 2019-07-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-06-12
Anslag Gemensamma gymnasienämnden 2019-06-12.pdf 124.737 kb
Anslås: 2019-06-14 Nedtas: 2019-07-06
Sammanträdesdatum: 2019-05-20
Tillkännagivande Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-05-16.pdf 327.099 kb
Anslås: 2019-06-03 Nedtas: 2019-06-24
Sammanträdesdatum: 2019-05-23
Anslag Språktolknämnden i Dalarna 2019-05-23.pdf 554.661 kb
Anslås: 2019-05-31 Nedtas: 2019-06-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 29 maj 2019