Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-10-26
Anslag.pdf 517.779 kb
Anslås: 2020-11-09 Nedtas: 2020-12-01
Sammanträdesdatum: 2020-11-23
Anslag kommunstyrelsen 2020-11-23.pdf 176.408 kb
Anslås: 2020-11-26 Nedtas: 2020-12-18
Sammanträdesdatum: 2020-11-12
Anslag utskott för lärande 2020-11-12.pdf 301.623 kb
Anslås: 2020-11-12 Nedtas: 2020-12-04
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Anslag utskott för omsorg 2020-11-11.pdf 492.717 kb
Anslås: 2020-11-18 Nedtas: 2020-12-10
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Anslag utskott för omsorg 2020-11-11.pdf 557.183 kb
Anslås: 2020-11-23 Nedtas: 2020-12-15
Sammanträdesdatum: 2020-11-23
Anslag extra utskott för omsorg 2020-11-23.pdf 478.102 kb
Anslås: 2020-11-23 Nedtas: 2020-12-15
Sammanträdesdatum: 2020-11-13
Anslag utskott för samhälle 2020-11-13.pdf 330.024 kb
Anslås: 2020-11-18 Nedtas: 2020-12-10
Sammanträdesdatum: 2020-11-10
Anslag utskott för strategi 2020-11-10.pdf 423.887 kb
Anslås: 2020-11-18 Nedtas: 2020-12-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-04
anslag miljonämnden 20201104.pdf 419.221 kb
Anslås: 2020-11-11 Nedtas: 2020-12-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-18
Anslag Gemensam gymnasienämnd 2020-11-18.pdf 81.936 kb
Anslås: 2020-11-20 Nedtas: 2020-12-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-19
Protokoll 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna §§ 31-38.pdf 74.554 kb
Anslås: 2020-11-20 Nedtas: 2020-12-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2020-11-30
Kallelse Kommunfullmäktige 2020-11-30.pdf 202.538 kb
Anslås: 2020-11-20 Nedtas: 2020-12-12

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2020