Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Anslag kommunstyrelsen 2020-09-07.pdf 963.96 kb
Anslås: 2020-09-16 Nedtas: 2020-10-08
Sammanträdesdatum: 2020-09-10
Anslag utskottet för lärande 2020-09-10.pdf 514.242 kb
Anslås: 2020-09-23 Nedtas: 2020-10-15
Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslag utskottet omsorg 2020-09-16, omedelbar justering.pdf 52.695 kb
Anslås: 2020-09-16 Nedtas: 2020-10-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-09-16
2020-09-16.pdf 271.893 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-10-10
Sammanträdesdatum: 2020-09-02
anslag mn.pdf 411.842 kb
Anslås: 2020-09-15 Nedtas: 2020-10-07
Sammanträdesdatum: 2020-09-18
Anslag IS IT 2020-09-18.PDF 57.454 kb
Anslås: 2020-09-21 Nedtas: 2020-10-13
Sammanträdesdatum: 2020-09-18
Gem servicenämnd Lön 2020-09-18, anslag.pdf 382.018 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-10-10
Sammanträdesdatum: 2020-09-18
2020-09-18.pdf 756.672 kb
Anslås: 2020-09-18 Nedtas: 2020-10-10
Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslag Gemensam gymnasienämnd 2020-09-16.pdf 52.013 kb
Anslås: 2020-09-21 Nedtas: 2020-10-13
Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Anslag Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2020-08-27.pdf 877.163 kb
Anslås: 2020-09-09 Nedtas: 2020-10-01
Sammanträdesdatum: 2020-08-27
Anslag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-08-27.pdf 931.817 kb
Anslås: 2020-09-09 Nedtas: 2020-10-01
Sammanträdesdatum: 2020-09-17
Anslag protokoll 2020-09-17 Språktolknämnden i Dalarna §§ 23-30.pdf 773.187 kb
Anslås: 2020-09-25 Nedtas: 2020-10-17

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Kallelse OK Kommunfullmäktige 2020-10-05.pdf 227.038 kb
Anslås: 2020-09-24 Nedtas: 2020-10-16

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2020