Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Anslag kommunfullmäktige 2019-09-30.pdf 523.295 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-02
Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Anslag kommunstyrelsen 2019-09-30 - extra sammanträde.pdf 589.3 kb
Anslås: 2019-09-30 Nedtas: 2019-10-22
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Anslag kommunstyrelsen 2019-09-26.pdf 629.926 kb
Anslås: 2019-10-07 Nedtas: 2019-10-29
Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Anslag utskott för lärande 2019-09-19.pdf 548.16 kb
Anslås: 2019-10-01 Nedtas: 2019-10-23
Sammanträdesdatum: 2019-09-18
Anslag utskottet för omsorg 2019-09-18.pdf 491.215 kb
Anslås: 2019-10-02 Nedtas: 2019-10-24

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-10
Anslag utskottet för strategi 2019-09-10.pdf 585.249 kb
Anslås: 2019-09-24 Nedtas: 2019-10-16
Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Anslag utskott för strategi 2019-10-01.pdf 515.951 kb
Anslås: 2019-10-15 Nedtas: 2019-11-06
Sammanträdesdatum: 2019-09-25
2019-09-25.pdf 174.692 kb
Anslås: 2019-09-25 Nedtas: 2019-10-17
Sammanträdesdatum: 2019-10-02
anslag mn 191002.pdf 444.504 kb
Anslås: 2019-10-14 Nedtas: 2019-11-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-27
Gem Servicenämnd lön 2019-09-27.pdf 339.63 kb
Anslås: 2019-10-07 Nedtas: 2019-10-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 2019-09-19 §§ 16-25.pdf 478.49 kb
Anslås: 2019-10-07 Nedtas: 2019-10-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse översiktsplan för Orsa kommun
Sammanträdesdatum:
kungörelse översiktsplanen.pdf 159.779 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-02
Senast uppdaterad: 29 maj 2019