Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-30
Anslag kommunfullmäktige 2022-05-30.pdf 150.819 kb
Anslås: 2022-06-10 Nedtas: 2022-07-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-06-02
Anslag utskott för lärande 2022-06-02.pdf 165.371 kb
Anslås: 2022-06-10 Nedtas: 2022-07-02
Sammanträdesdatum: 2022-06-08
Anslag utskott för omsorg 2022-06-08.pdf 174.463 kb
Anslås: 2022-06-10 Nedtas: 2022-07-02
Sammanträdesdatum: 2022-06-09
Anslag utskott för samhälle 2022-06-09.pdf 148.032 kb
Anslås: 2022-06-21 Nedtas: 2022-07-13
Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Anslag utskottet för strategi 2022-06-07.pdf 102.609 kb
Anslås: 2022-06-16 Nedtas: 2022-07-08
Sammanträdesdatum: 2022-06-27
2022-06-27.pdf 124.591 kb
Anslås: 2022-06-27 Nedtas: 2022-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-06-10
Gem servicenämnd Lön 2022-06-10, anslag.pdf 80.628 kb
Anslås: 2022-06-13 Nedtas: 2022-07-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-05-25
Anslag Gymnasienämnden 2022-05-25.pdf 292.586 kb
Anslås: 2022-06-09 Nedtas: 2022-07-01
Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Anslag protokoll gymnasienämnden 2022-06-15.pdf 295.777 kb
Anslås: 2022-06-20 Nedtas: 2022-07-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-05-19
Anslagsbevis språktolknämnden 2022-05-19.pdf 99.205 kb
Anslås: 2022-06-07 Nedtas: 2022-06-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2021