Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-11-11
Anslag KS 2021-11-11, omedelbar justering.pdf 188.543 kb
Anslås: 2021-11-11 Nedtas: 2021-12-03
Sammanträdesdatum: 2021-11-11
Anslag Kommunstyrelsen 2021-11-11.pdf 127.516 kb
Anslås: 2021-11-23 Nedtas: 2021-12-15

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-11-23
Anslag Protokoll extra utskott för omsorg 2021-11-23.pdf 158.377 kb
Anslås: 2021-11-23 Nedtas: 2021-12-15
Sammanträdesdatum: 2021-11-10
Anslag utskott för omsorg 2021-11-10.pdf 100.142 kb
Anslås: 2021-11-23 Nedtas: 2021-12-15
Sammanträdesdatum: 2021-11-09
Anslag kommunstyrelsens utskott för samhälle 2021-11-09.pdf 141.576 kb
Anslås: 2021-11-18 Nedtas: 2021-12-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-11-10
anslag miljönämnden 211110.pdf 128.858 kb
Anslås: 2021-11-11 Nedtas: 2021-12-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-11-24
Anslag gymnasienämnden 2021-11-24.pdf 64.483 kb
Anslås: 2021-11-29 Nedtas: 2021-12-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-11-22
Anslag valnämnden 2021-11-22.pdf 118.22 kb
Anslås: 2021-11-30 Nedtas: 2021-12-22

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2021-11-29
Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-11-29.PDF 162.419 kb
Anslås: 2021-11-19 Nedtas: 2021-12-11

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om granskning, SÄBO Orsa
Sammanträdesdatum: 2021-11-15
Kungörelse _KSProtokoll.pdf 842.554 kb
Anslås: 2021-11-15 Nedtas: 2021-12-07
Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-11-09
Anslag kommunrevisionen 2021-11-09.pdf 146.134 kb
Anslås: 2021-11-15 Nedtas: 2021-12-07


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2021