Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-09-14
Anslag utskott för omsorg 2022-09-14.pdf 183.648 kb
Anslås: 2022-09-19 Nedtas: 2022-10-11
Sammanträdesdatum: 2022-09-20
Anslag.pdf 151.563 kb
Anslås: 2022-09-27 Nedtas: 2022-10-19
Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Anslås: 2022-09-13 Nedtas: 2022-10-05
Sammanträdesdatum: 2022-09-28
2022-09-28.pdf 68.942 kb
Anslås: 2022-09-29 Nedtas: 2022-10-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-09-23
2022-09-23.pdf 84.653 kb
Anslås: 2022-09-23 Nedtas: 2022-10-15

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Offentlig rösträkning, Länsstyrelsen
Sammanträdesdatum:
Kungörelse 2022 offentlig rösträkning Länsstyrelsen.pdf 103.276 kb
Anslås: 2022-09-11 Nedtas: 2022-10-03


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2021