Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-06-22
Anslag kommunstyrelsen 2020-06-22 omedelbar justering.pdf 200.884 kb
Anslås: 2020-06-23 Nedtas: 2020-07-15
Sammanträdesdatum: 2020-06-22
Anslag kommunstyrelsen 2020-06-22.pdf 871.559 kb
Anslås: 2020-06-26 Nedtas: 2020-07-18

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-06-10
Anslag utskott för omsorg 2020-06-10.pdf 511.908 kb
Anslås: 2020-06-18 Nedtas: 2020-07-10
Sammanträdesdatum: 2020-06-11
Anslag kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-06-11.pdf 501.004 kb
Anslås: 2020-06-22 Nedtas: 2020-07-14
Sammanträdesdatum: 2020-06-02
Anslag utskottet för strategi 2020-06-02.pdf 170.772 kb
Anslås: 2020-06-16 Nedtas: 2020-07-08
Sammanträdesdatum: 2020-06-22
2020-06-22.pdf 286.277 kb
Anslås: 2020-06-26 Nedtas: 2020-07-18

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Anslag Gemensam gymnsienämnd 2020-06-17.pdf 82.148 kb
Anslås: 2020-06-22 Nedtas: 2020-07-14
Sammanträdesdatum: 2020-05-28
Anslag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-05-28.pdf 1000.494 kb
Anslås: 2020-06-18 Nedtas: 2020-07-10
Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Anslag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-06-17.pdf 327.535 kb
Anslås: 2020-06-24 Nedtas: 2020-07-16
Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-06-17.pdf 251.614 kb
Anslås: 2020-06-25 Nedtas: 2020-07-17

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2020