Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-15
Anslag KS 2019-04-15.pdf 895.25 kb
Anslås: 2019-04-26 Nedtas: 2019-05-17

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-03-25
Anslag utskott för samhälle 2019-03-25.pdf 529.251 kb
Anslås: 2019-04-08 Nedtas: 2019-04-29
Sammanträdesdatum: 2019-04-15
anslag samhälle 2019-04-15.pdf 654.594 kb
Anslås: 2019-04-26 Nedtas: 2019-05-17
Sammanträdesdatum: 2019-04-09
anslag utskottet för strategi 2019-04-09.pdf 656.956 kb
Anslås: 2019-04-16 Nedtas: 2019-05-07
Sammanträdesdatum: 2019-03-28
Protokoll Byggnadsnämnden 2019-03-28.pdf 189.264 kb
Anslås: 2019-04-05 Nedtas: 2019-04-26

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 18 februari 2019