Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Anslag kommunfullmäktige 2019-11-25.pdf 504.008 kb
Anslås: 2019-12-06 Nedtas: 2019-12-28
Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Anslag extra kommunstyrelse 2019-11-25.pdf 584.475 kb
Anslås: 2019-11-25 Nedtas: 2019-12-17
Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Anslag kommunstyrelsen 2019-12-02.pdf 964.119 kb
Anslås: 2019-12-12 Nedtas: 2020-01-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Anslag utskott för samhälle 2019-11-12.pdf 546.322 kb
Anslås: 2019-11-21 Nedtas: 2019-12-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-20
2019-11-20.pdf 266.561 kb
Anslås: 2019-11-27 Nedtas: 2019-12-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-12-06
Anslag gemensamma servicenämnden 2019-12-06.pdf 62.589 kb
Anslås: 2019-12-09 Nedtas: 2019-12-31

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-28
Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 2019-11-28.pdf 439.921 kb
Anslås: 2019-12-03 Nedtas: 2019-12-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Kallelse kommunfullmäktige 2019-11-25(reviderad 2019-11-22).pdf 291.611 kb
Anslås: 2019-11-22 Nedtas: 2019-12-14

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 29 maj 2019