Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-26
Anslag gemensamma gymnasiernämnden 2023-05-26.pdf 152.585 kb
Anslås: 2023-05-29 Nedtas: 2023-06-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Anslag kommunstyrelsen 2023-05-15.pdf 90.943 kb
Anslås: 2023-05-24 Nedtas: 2023-06-15
Sammanträdesdatum: 2023-05-25
Anslag utskott för lärande 2023-05-25.pdf 73.872 kb
Anslås: 2023-06-01 Nedtas: 2023-06-23
Sammanträdesdatum: 2023-05-10
Anslag utskott för omsorg 2023-05-10.pdf 71.108 kb
Anslås: 2023-05-22 Nedtas: 2023-06-13
Sammanträdesdatum: 2023-05-26
Anslag utskottet för omsorg 2023-05-26 - extra sammanträde.pdf 65.65 kb
Anslås: 2023-05-26 Nedtas: 2023-06-17
Sammanträdesdatum: 2023-06-02
Anslag extra utskott för omsorg 2023-06-02.pdf 73.793 kb
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-24
Sammanträdesdatum: 2023-05-09
Anslag utskott för samhälle 2023-05-09.pdf 70.098 kb
Anslås: 2023-05-23 Nedtas: 2023-06-14

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-05-31
Anslag Miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-31.pdf 68.817 kb
Anslås: 2023-06-02 Nedtas: 2023-06-24
Sammanträdesdatum: 2023-05-25
Anslag 2023-05-26 Språktolknämnden i Dalarna §§ 10-13.pdf 144.912 kb
Anslås: 2023-06-01 Nedtas: 2023-06-23

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2023-05-29
Anslag kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-29.pdf 53.22 kb
Anslås: 2023-05-22 Nedtas: 2023-06-13

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Årsstämma Orsa Vatten och Avfall AB den 8 juni
Sammanträdesdatum: 2023-06-08
Kallelse till årsstämma i Orsa Vatten och Avfall AB, torsdag den 8 juni 2023.pdf 50.179 kb
Anslås: 2023-05-29 Nedtas: 2023-06-20


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Sven-Erik Sjöberg.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.


Senast uppdaterad: 31 januari 2023