Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-03-22
Anslag Kommunstyrelsen 2021-03-22.pdf 537.559 kb
Anslås: 2021-04-08 Nedtas: 2021-04-30
Sammanträdesdatum: 2021-04-12
Anslag kommunstyrelsen 2021-04-12.pdf 541.549 kb
Anslås: 2021-04-15 Nedtas: 2021-05-07

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-03-23
Anslag kommunstyrelsens utskott för samhälle 2021-03-23.pdf 66.832 kb
Anslås: 2021-04-06 Nedtas: 2021-04-28
Sammanträdesdatum: 2021-03-30
Anslag utskottet för strategi 2021-03-30.pdf 907.171 kb
Anslås: 2021-04-12 Nedtas: 2021-05-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-03-19
Anslag gemensam servicenämnd IT 2021-03-19.pdf 477.01 kb
Anslås: 2021-04-20 Nedtas: 2021-05-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-03-31
Anslag Gemensam gymnasienämnd 2021-03-31.pdf 68.073 kb
Anslås: 2021-04-07 Nedtas: 2021-04-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2021-04-19
Kallelse Kommunfullmäktige 2021-04-19.pdf 178.081 kb
Anslås: 2021-04-09 Nedtas: 2021-05-01
Sammanträdesdatum: 2021-04-19
Kallelse Kommunfullmäktige 2021-04-19.pdf 178.081 kb
Anslås: 2021-04-09 Nedtas: 2021-05-01

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 30 mars 2021