Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-01-15
Länk 617.508 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-02-21

Sammanträdesdatum: 2019-01-24
Länk 526.768 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-02-21

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Länk 515.778 kb
Anslås: 2019-02-08 Nedtas: 2019-03-01

Sammanträdesdatum: 2019-01-23
Länk 549.795 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-02-21

Sammanträdesdatum: 2019-01-29
Länk 612.865 kb
Anslås: 2019-02-18 Nedtas: 2019-03-11

Sammanträdesdatum: 2019-01-31
Länk 273.272 kb
Anslås: 2019-02-06 Nedtas: 2019-02-27

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-08
Länk 279.649 kb
Anslås: 2019-02-11 Nedtas: 2019-03-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Länk 113.331 kb
Anslås: 2019-02-06 Nedtas: 2019-02-27

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Länk 469.208 kb
Anslås: 2019-02-18 Nedtas: 2019-03-11

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om översiktsplan Orsa kommun
Sammanträdesdatum:
Länk 183.072 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-02-21
Överförmyndarens nya öppettider
Sammanträdesdatum:
Länk 200.888 kb
Anslås: 2019-02-08 Nedtas: 2019-03-01
Senast uppdaterad: 18 februari 2019