Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-08-21
Anslag utskott för omsorg 2019-08-21.pdf 348.151 kb
Anslås: 2019-08-23 Nedtas: 2019-09-14

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Anslag utskottet för strategi 2019-08-20.pdf 478.201 kb
Anslås: 2019-08-21 Nedtas: 2019-09-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 29 maj 2019