Ny översiktsplan för Orsa kommun

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden.

Grusväg och gärsgårdsstaket i sommarlandskap

Översiktsplanförslaget ställs nu ut 18 januari - 22 mars 2019.

Förslaget till ny översiktsplan har tidigare varit ute på samråd, där har alla som vill kunnat lämna in synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Efter samrådet har kommunen gått igenom alla synpunkter och gjort några ändringar. Planförslaget ställs nu ut för att alla ska kunna se vilka ändringar som gjorts.

Om inga fler större ändringar behöver göras efter utställningen så antas planen sedan politiskt, och sedan vinner den laga kraft. När översiktsplanen vunnit laga kraft så gäller den, och kommunen börjar arbeta efter den.

Synpunkter
Synpunkter på översiktsplanförslaget ska senast 22 mars ha kommit till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Skicka via brev till: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 792 80 Mora

Skicka via e-post till: stadsbygg@mora.se

Utställningshandlingen finns tillgänglig i bokform på följande platser:

  • Dalagatan 1, Orsa, övre plan, öppettider 09.00-15.30
  • Kulturhuset, Orsa sockenbibliotek, öppettider mån-tors 10-18, fre 10-16, lör 10-14
  • Grönklitt Gästcenter, öppettider mån-sön 09-18
  • Skattunge Handel, öppettider mån-fre 10-18, lör 10-13
  • Noppikoski i Orsa besparingsskogs fiskevårds- och turistinformationsbod, ständigt öppen.


Behandling av personuppgifter
Det är frivilligt att ange sina personuppgifter när du lämnar dina synpunkter men väljer ni att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Dina synpunkter kan lämnas ut på begäran då det är en allmän handling. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.

Utställningsförslag

Här kan du läsa utställningsförslaget i sin helhet

Samrådsredogörelse

Anonymiserad samrådsredogörelse

Senast uppdaterad: 6 mars 2019