Tillgänglighet för orsa.se

Orsa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur orsa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från orsa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan är du välkommen att kontakta oss. Svarstiden är normalt 24 timmar på vardagar. Du kan nå oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta kommunikationsenheten i Orsa kommun på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du göra en anmälan till DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer

  • Det finns bilder och filmer som saknar alternativtext eller har en alternativtext som inte är korrekt.
  • Det finns video som inte är syntolkad.
  • Inspelad film från kommunfullmäktiges webbsändningar saknar undertexter.
  • Direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden textas inte.

Alternativt förfarande:
För att ta del av agenda och beslut från kommunfullmäktige kan webbesökare alltid hitta mötesunderlag och protokoll till kommunfullmäktige sammanträden på webbplatsen Länk till annan webbplats., liksom nyheter kring vilka beslut som fattas i viktiga frågor som berör våra målgrupper.

Blanketter och andra pdf-dokument

  • Vissa pdf-dokument som kallelser, protokoll och styrdokument uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument.

Vi jobbar kontinuerligt med att tillgängliggöra dokumenten. I vissa fall byter vi ut dokumenten mot HTML-sidor. Ifyllbara blanketter ersätts löpande till e-tjänster som du hittar på vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats..

Alternativt förfarande:
Kontakta orsa.kommun@orsa.se för att få tillgång till dokument i annat format.

Rubriker

  • Det finns webbsidor där rubrikstrukturen inte alltid är korrekt uppmärkta.

Rätt uppmärkta rubriker med h-element bidrar bland annat till att personer som använder skärmläsare lättare kan ta till sig innehållet på en webbsida. Ett vanligt misstag som ofta görs är att bara ”feta” till exempel en mellanrubrik på en sida och inte använda publiceringsverktygets inbyggda formateringsfunktioner. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda felaktigt formaterade rubriker och genomför regelbundna utbildningsinsatser för webbredaktörer.

Alternativt förfarande:
Om du upptäcker fel på en webbsida, kontakta gärna kontaktcenter på telefon 0250-55 21 00 eller via e-post kommunikation@orsa.se så att vi kan åtgärda det.

Oskäligt betungande anpassning

Orsa kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Textning och syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden.
  • För vissa otillgängliga protokoll, kallelser och styrdokument.

Hur vi testat webbplatsen

Självskattning

Vi gör kontinuerligt självskattningar (intern testning) av orsa.se. Senaste självskattningen gjordes via Myndigheten för digital förvaltnings, DIGG:s, tillgänglighetstest 5 december 2022.

Automatisk testning

Varje gång vi publicerar en webbsida görs ett automatisk tillgänglighetstest av sidan med hjälp av webbverktyget Sitevision. Vi använder också ett externt verktyg, Siteimprove, för att testa tillgängligheten på webbplatsen och för att åtgärda eventuella problem.

Förenklad övervakning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har 17 november 2021 skickat en rapport på genomförd granskning av webbplatsen orsa.se genom förenklad övervakning. Orsa kommuns kommunikationsenhet har sedan dess tillsammans med extern webbförvaltare gått igenom bristerna i rapporten och åtgärdat dessa. Rapporten ger kommunen en möjlighet att uppskatta hur väl vår webbplats uppfyller lagkraven på digital tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades 1 februari 2019. Redogörelsen uppdaterades 1 mars 2023.

Senast uppdaterad: 1 september 2023