Stipendier och fonder

Här presenterar vi några möjligheter att söka stipendier och fonder.

En hand bläddrar bland sedlar i olika valörer i en plånbok.

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsens syfte och villkor

Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets‑ och högskolenivå.

Ansökan

För att kunna få del av stipendierna måste den sökande ha anknytning till Orsa. Ansökan om stipendium ska vara styrelsen för fonden tillhanda senast 15 oktober. Utbetalning av stipendierna sker under december månad.

Blankett för ansökan finns här nedan som PDF och den mejlas till hallstenssonsminnesfond@gmail.com. Skanna och mejla även intyget från skolan/institutionen som visar att du bedriver studier just där.

Vidare information kan ges av :

Stina Svan, 070-390 68 92
Maria Hed Hellström 070-210 61 04
Åsa Sundstedt 070-697 67 59
(ledamöter i fondstyrelsen)

Ansökningsblankett (PDF) , 191.8 kB.

Bröderna Molanders stiftelse

Går du sista året på högskole- eller annan eftergymnasial utbildning kan du söka stipendium ur Bröderna Molanders stiftelse. Det är Region Dalarna som delar ut detta stipendium.

Läs mer om regler och krav på Region Dalarna (regiondalarna.se) Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den 14 juli 1916 donerade grosshandlaren Carl Adolf Molander etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget/Region Dalarna till förvaltare av stipendiefonden.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024