Information om Coronaviruset covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Virus, text på vägg. Förstoringsglas som tittar på texten.

​Smittspridningen ökar i Dalarna och sjukvården börjar nu bli alltmer belastad när det gäller att klara av vården av patienter med covid -19.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om att införa lokala allmänna råd i Dalarna.länk till annan webbplats Beslutet har tagits i samråd med Smittskyddsenheten på Region Dalarna. Råden gäller alla som vistas i Dalarna.

Lokala allmänna råd i Dalarna - detta gäller:


 • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen.
  Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas!

(Den 24 november beslutade Folkhälsomyndigheten att förlänga de allmänna råden så att de gäller till den 13 december, tidigare var det sagt 10 december. Men den 13 december kommer myndigheten med nationella råd som gäller under jul- och nyårshelgen.)

Antalet deltagare vid allmänna sammankomster - max åtta personer


Från den 24 november har regeringen beslutat att det inte är tillåtet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Begräsningen gäller som längst i fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Läs mer på regeringens webbplats länk till annan webbplats

Lokala allmänna råd och max 8 personer vid allmänna sammankomster - så påverkas Orsa kommuns verksamheter

Bibliotek och kulturhus:
Biblioteket håller fortsatt öppet och fortsätter erbjuda utlämning av bokkassar. Biblioteket är inte en allmän samlingslokal, du är välkommen att låna böcker, men inte för att umgås. Ställer in alla evenemang med externa medverkande. 

Ungdomens hus:
Stänger verksamheten för mellanstadiet. Fortsätter ha öppet för högstadiet men anpassar öppettider och antal besökare. Det kommer att få vara max 15 personer i hela huset fördelade på 3-4 aktiviteter

Simhallen:
Stänger för allmänheten. Föreningarna som hyr in sig i simhallen ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare..

Ishallen:
Vi stänger allmänhetens åkning. Föreningarna som hyr in sig i ishallen ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare..

Sporthallar:
Vi avbokar alla tider för privatpersoner och grupper som inte är föreningar just nu. Föreningarna som hyr in sig i skolornas sporthallar ansvarar själva för att deras verksamhet följer Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd och kravet på max 8 deltagare.

Sportoteket:
Stängs tills vidare.

Vuxna som bor med bekräftat smittade personer ska stanna hemma

Vuxna
Du som är vuxen och bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Då räknar du från den dag personen lämnade provet. Det gäller även om du är utan symtom. Du kan vara smittsam, även om risken är liten.
Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassanlänk till annan webbplats om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Barn behöver inte stanna hemma
Barn som bor med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma om de är symtomfria. Det gäller barn i förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan. Däremot ska de undvika aktiviteter tillsammans med andra på fritiden.

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober 2020.
Du kan läsa mer om detta på regeringen.selänk till annan webbplats

Orsa kommun följer fortsatt Smittskyddsenheten i Region Dalarnas rekommendationer kring detta. Ingen förändring har gjorts utifrån de lokala allmänna råden som beslutades den 12 novemer.

Smittskyddsenheten på Region Dalarna kommer därför att utvärdera läget varje vecka. Skulle smittökningen var stor kan Smittskydd rekommendera att boenden är restriktiva med inomhusbesök.

Orsa kommun uppmanar besökare att förboka sina besök och att välja utomhusbesök om det är möjligt.

Resor inom Sverige

Undvik alla typer av onödiga resor just nu.

Resor utanför Sverige

Undvik alla typer av nödiga resor just nu. För dig som måste resa är det bra att uppdatera sig om vilka länder som UD avråder ifrån att resa till. Du kan läsa mer om detta på regeringen.selänk till annan webbplats

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Undvik nära fysisk kontakt med sjuka människor om du kan.

 • Stanna hemma när du är sjuk, även med milda sjukdomssymtom, för att undvika att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

 • Stanna hemma i sju dagar om du bor i samma hushåll som en covidsmittad person. Barn i för- och grundskolan ska däremot inte stanna hemma.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

 • Undvik att röra vid ditt ansikte i onödan (ögon, näsa eller mun)

 • Alla vuxna och barn över 10 år med symtom på covid-19 boka kan boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). Från och med den 30 november sker själprovtagning vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats genom att logga in på Mina sidor.
  Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:
  Särskilt boende (SÄBO)
  Smittspårning
  Barn under 16 år
  Personer utan personnummer
  Personer utan e-legitimation
  Vård- och omsorgspersonal

  Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagninglänk till annan webbplats

Självskattningstest
Har du sjukdomssymtom och är osäker på om du ska ta kontakt med sjukvården eller om du kan ta hand om dig själv?
Här kan du göra Region Dalarnas självskattningstest.länk till annan webbplats

Virusprov (PCR)

Alla vuxna och barn över 10 år med symtom på covid-19 boka kan boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. För att man ska kunna provtas måste man ha symptom i minst 24 timmar innan provtagningstillfället.

Från och med den 30 november sker själprovtagning vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor.

Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:

 • Boende på särskilt boende (SÄBO)
 • Smittspårning
 • Barn under 16 år
 • Personer utan personnummer
 • Personer utan e-legitimation
 • Vård- och omsorgspersonal

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagninglänk till annan webbplats

Frågor och svar om självprovtagning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Antikroppstest

Från och med tisdag 17 november kan alla över 16 år i Dalarna boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion.

Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se med e-legitimation. Det går att boka provtagningstid på Falu lasarett, Avesta lasarett, Ludvika lasarett, Borlänge sjukhus och Mora lasarett. Kostnaden för att ta ett prov är 200 kr och det tar upp till två veckor att få svar.

– Det som är viktigt att veta för den som får ett positivt antikroppstest är att man måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom man via kontaktytor kan sprida smittan vidare till andra, även om man har antikroppar själv, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Det här gäller för PCR-provtagning i Dalarna

Här följer en sammanställning av vanliga frågor om testning med svar som baseras på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskydd tagit fram.

Jag känner mig lite risig, har ont i halsen och huvudet. Men det är inte så farligt, ska jag stanna hemma?

Svar: Många som nu blir sjuka i covid-19 har väldigt lindriga symtom. Men det är viktigt att stanna hemma vid minsta symtom för att smittan inte ska spridas vidare till de äldre och sköra.

Man ska sedan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Man bokar tid på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor.

Det är svårt att hitta en provtagningstid! Hur ska jag göra?

Svar: Region Dalarna försöker hela tiden utöka provtagningskapaciteten och fler tider kommer att läggas ut för att möta det stora behovet.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt provsvar?

Svar: På grund av att det är stor efterfrågan på tester och analyser kan det just nu ta upp till en vecka innan man får provsvar. Många gånger går det fortare än så, men man får räkna med att det tar minst 2 dagar. Provsvaret skickas alltid ut som fysiskt brev, men det snabbaste sättet att få reda på resultatet är genom att logga in på din digitala journal via 1177.selänk till annan webbplats. Där läggs ditt svar upp så fort analysen är klar.

Jag har fått ett positivt provsvar, vad gör jag nu?

Svar: Den som fått ett positivt provsvar ska stanna hemma tills man har varit allmänt bättre i två dagar och totalt i minst en vecka efter första symtom.

Jag har fått ett negativt provsvar, vad gör jag nu?

Svar: Den som fått ett negativt provsvar kan gå till jobbet eller skolan när allmäntillståndet tillåter – när man känner sig frisk.

Vad gäller för olika åldrar?

Vuxna och barn från 10 år
Stanna hemma vid minsta symtom och boka sedan provtagningstid. Man ska i första hand boka i appen Min vård. Ring helst inte vårdcentralen – då riskerar svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral.

Barn från 10 år och vuxna som inte testas, bör stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka efter första symtom.

Barn upp till 9 år
Barn upp till 9 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning.
Region Dalarna måste prioritera provtagning av de som har större risk att bli sjuka och smitta andra. Yngre barn smittas inte lika ofta och smittar inte heller andra lika ofta som vuxna. De blir väldigt sällan allvarligt sjuka.

Barn upp till 9 år som inte testas, kan återgå till skolan om de har varit symtomfria i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symtom efter en vecka, kan de också återgå till skolan eller förskolan.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Allmäntillståndet avgör. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna.länk till annan webbplats

Frågor och svar om förskola och skola

Här har vi samlat frågor och svar kring förskola och skola (FAQ).

Information till skola och förskola (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

På Folkhälsomyndighetes webbplats finns det samlat vanliga frågor från barn och ungdomar om det nya coronaviruset (FAQ).länk till annan webbplats

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplatslänk till annan webbplats

Bris erbjuder även stöd på sin webbplatslänk till annan webbplats för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Grundskolor, förskolor och fritids håller öppet under pandemin

Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Kommunen är förberedd på hur vi skulle agera vid en eventuell skolstängning. Då ligger fokus på att säkra behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en förordning:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.
Här finns mer information för riskgrupper (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats
Här finns mer information för äldre (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Samma råd och restriktioner för riskgrupperna som för alla andra

Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen att de råd som tidigare gällt för personer som är 70 år eller äldre och för riskgrupper tas bort. Det handlade om att undvika sociala kontakter i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Nu gäller samma råd för alla, nämligen;

 • Tvätta händerna, ofta
 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
 • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom
 • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
 • Visa omtanke och håll avstånd.

Besöksförbud borttaget från 1 oktober 2020

Det besöksförbud som regeringen beslutade om i våras är borttaget. Just nu ser vi en långsam ökning av smittspridning i landet. Smittskyddsenheten på Region Dalarna kommer därför att utvärdera läget varje vecka. Skulle smittökningen var stor kan Smittskydd rekommendera att boenden är restriktiva med inomhusbesök.

Orsa kommun uppmanar besökare att boka sina besök och att välja utomhusbesök om det är möjligt.

Vart vänder jag mig om jag är 70 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar. Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 


Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se hittar du samlad information till företagare om coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom. Detta gäller alla medarbetare från och med 1 september:

 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria 48 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.

God handhygien för alla är av största vikt samt att omsorgspersonalen följer basala hygienrutiner.

Alla möten ska ske digitalt

Undantaget är om det saknas digitala verktyg och om mötet måste ske för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas. Då måste mötet ske på ett ansvarsfullt sätt så att deltagarna kan hålla avstånd och följa lokalrestriktionerna.

De som kan jobba hemma ska göra det om verksamheten tillåter

Vem som kan jobba hemma är en fråga för varje chef att besluta. Rekommendationen är att chefer är på plats för att stödja sina verksamheter. Lärare kommer exempelvis att kunna genomföra all planeringstid hemifrån.

Alla medarbetare ska undvika onödiga resor

Allergi eller luftvägsinfektion?

Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Eventuell flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en smittospridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. En inventering har gjorts för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 •  
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi kommer också att ställa fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplatslänk till annan webbplats och Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

 • Har du sjukdomssymtom? Se 1177:s webbplats.länk till annan webbplats
  Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 , men för att avlasta vården och se till att de som verkligen behöver hjälp får det, se om du först kan hitta svar på nätet.
 • Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet. På regionens webbplatslänk till annan webbplats finns lägesrapporter om situationen i länet
 • Har du generella frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 
 • Myndigheternas samordnade information hittar du på webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats
 • Folkhälsomyndigheten är den myndighet som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information om utvecklingen kring covid-19 och svar på många frågor.
 • För dig som vill hjälpa till under coronapandemin finns information på krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du känner oro för det för det nya coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 27 november 2020