Information om coronaviruset och covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset och covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Pandemin är inte över

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning.

 • Vaccinera dig
 • Stanna hemma om du får sjukdomssymtom
 • Alla över 6 år uppmanas att testa sig vid sjukdomssymtom, även vaccinerade
 • Fortsätt tvätta händerna ofta
 • Visa hänsyn och håll avstånd till andra, framförallt personer i riskgrupper.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Vaccinationsbevis

Vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare gäller från och med den 1 december att alla närvarande vid evenemanget behöver kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis.

Det kan handla om om till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter där det samlas ofta många människor.

Åtgärden görs för att minska risken för ökad smittspridning och ökad belastning på hälso- och sjukvården som redan är ansträngd.

Covidbeviset är ditt vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.

Föreskrifter för arrangemang som inte kräver vaccinationsbevis

Samtidigt tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte används. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen och få slut på pandemin. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Alla över 12 år kommer att erbjudas gratis vaccin. De mest sårbara vaccineras först. Det är tillgången till vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet.

Region Dalarna ansvarar för vaccinering i länet
Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccineringen i Dalarna. Du kan läsa om hur du bokar tid och hur vaccinet fungerar på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Vill du hellre ringa och få information om vaccin och vaccinering kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, måndag-fredag 09.00-11.00, 13.00-15.00.

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccin
Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du bland annat ta del av information om vaccin, prioritetsordning och statistik kring vaccinationer.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Du kan även ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00 där hälsokommunikatörer svarar på frågor om covid-19 och vaccinationen. Öppet vardagar mellan 09.00-15.00. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information från Läkemedelsverket om vaccin
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många.

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Informationen är översatt till arabiska Länk till annan webbplats., dari Länk till annan webbplats., finska Länk till annan webbplats., kinesiska Länk till annan webbplats., polska Länk till annan webbplats., ryska Länk till annan webbplats., somaliska Länk till annan webbplats., tigrinja Länk till annan webbplats. och turkiska Länk till annan webbplats.

Fakta om vaccinerna mot covid-19 (Lättläst) Länk till annan webbplats.

Information in English and other languages
At Region Dalarnas website Länk till annan webbplats. you find information in English and many other languages about the vaccin and how to book your appointment for vaccination.

You can also call The Public Health Agency's (Folkhälsomyndihetens) national phone line - call 08-123 680 00 on weekdays 09.00-15.00.

Att resa utomlands
Från och med 1 oktober 2021 avråder UD inte längre från icke-nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronapandemin. Men som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Res inte om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Testa dig vid inresa från länder utanför Norden, gäller till och med 31 dec.
 • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål.

Reseintyg och EU:s covidbevis
Olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

EU:s covidbevis är ett dokument - digitalt eller på papper - för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Läs mer om hur du ansöker på eHälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Inresor till Sverige från utlandet
På vissa håll i Europa ökar smittspridningen igen. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla ovaccinerade, även svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden testar sig vid ankomst.

Ett förbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES. Förbudet omfattar utländska medborgare som reser in från länder utanför EU/EES och gäller till och med 31 januari 2022. Personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas från förbudet.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om undantag för rekommendation av testning och vilken typ av intyg som krävs för utländska medborgare som reser in i Sverige.

Samlad information från svenska myndigheter
krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad som gäller vid utrikesresor och att vistas utomlands.

Alla vuxna och barn över 5 år, även de som är vaccinerade, med symtom på covid-19 rekommenderas boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov) vid sjukdomssymtom. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. Provet bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning i Orsa
Självprovtagning för vuxna och barn som är 5 år eller äldre sker vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor. Förälder eller annan vårdnadshavare ska hjälpa barnet med provtagningen om barnet är under 16 år

Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:

 • Barn från förskoleklass (5 år) till och med 9 år där vårdnadshavare bedömer att självprovtagning inte är möjlig

 • Särskilt boende (SÄBO)
 • Personer kontaktade vid smittspårning
 • Personer utan personnummer

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om självprovtagning på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få

Till och med januari 2022 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige Länk till annan webbplats.. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regeringen har en plan för hur åtgärderna mot covid -19 ska anpassas till en minskad smittspridning. Planen genomförs i olika steg, på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa vilka anpassningar du behöver förhålla dig till just när nu det gäller exempelvis antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Information om länsstyrelsens tillsyn och kontroll Länk till annan webbplats.

Miljökontoret bedriver just nu ingen tillsyn angående trängsel på serveringsställen, men upprätthåller en tillsynsberedskap ifall smittläget förändras och föreskrifter återinförs.

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 ska alltid stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter för att undvika att smitta andra.

Så länge ska barnet stanna hemma

PCR-test och resultat

Rekommendation

PCR-test rekommenderas för barn 5 år och äldre


Barn från förskoleålder, 1-5 år:
Stanna hemma tills barnet har varit feberfritt ett dygn och känner sig frisk även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Barn från förskoleklass, 5-11 år:
Stanna hemma tills barnet har varit feberfritt ett dygn och känner sig frisk även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Barn från 12 år och äldre:
Stanna hemma tills barnet har varit feberfritt ett dygn och känner sig frisk även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Positivt PCR-test

Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under två dygn, i totalt minst sju dagar från insjukningsdatum. För barn utan symtom gäller sju dagar från provtagningsdatum..

Negativt PCR-test

Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats och barnet bedöms orka med skola.


Familjesmitta

Yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Du ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt du informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan din hushållskontakt med covid-19 blev provtagen.

Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december 2020 rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats. erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Bris erbjuder även stöd på sin webbplats Länk till annan webbplats. för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Grundskolor, förskolor och fritids håller öppet under pandemin

Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Kommunen är förberedd på hur vi skulle agera vid en eventuell skolstängning. Då ligger fokus på att säkra behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en förordning:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.

Inget besöksförbud på äldreboenden

I nuläget råder inget besöksförbud på äldreboenden.

Vart vänder jag mig om jag är 65 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 65 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar.
Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag, ideella organisationer och föreningar tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag, ideella organisationer och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag, ideella organisationer och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se hittar du samlad information till företagare om coronaviruset Länk till annan webbplats.

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Här hittar du information och frågor och svar på hur vi skyddar oss och andra mot covid-19. Det handlar främst om boende/brukare på gruppboenden, trygghetsboenden och äldreboenden. Det handlar också om skyddsutrustning och rutiner för personalen.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi ställer också fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplats Länk till annan webbplats. och Nodavas webbplats Länk till annan webbplats.

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom.

 • Medarbetare ska testa sig vid symtom på covid-19. Det gäller även vaccinerade.
 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria minst 24 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 - för att komma tillbaka till jobbet måste personen vara symtomfri i 48 timmar och det ska ha gått minst 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.
 • God handhygien för alla är av största vikt.
 • Undvik trängsel. Håll avstånd till dina kollegor.
 • Vaccinera dig om du har möjlighet. Tillgången till vaccin är god och tid för vaccination kan bokas via 1177.se/Vårdcentral Orsa Länk till annan webbplats..

Möten

Möten sker fysiskt eller digitalt, vi försöker undvika hybridmöten i möjligaste mån.

Arbete på plats igen

Vi återgår till arbete på våra ordinarie arbetsplatser från och med 30 september.

Allergi eller luftvägsinfektion?

Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Eventuell flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en stor smittspridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. En inventering har gjorts för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

Om du känner oro för det för coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning. Du måste därför tänka på vilken information du för vidare. Information är viktig under en kris. Att du håller dig uppdaterad med bekräftad information från myndigheter är nödvändigt för att vi som samhälle ska klara en tuff period på bästa sätt. Information hittar du på följande myndigheters webbplatser:

För att uppmärksamma och påminna varandra om allvaret i situationen har vi tagit fram nya affischer. Vi utgår från att alla redan känner till de allmänna råden och skärper därför tonen för att få fler att komma ihåg att följa dem.

Budskapet på affischerna är "Stoppa smittspridningen i Orsa" och nu vill att alla tar sitt ansvar – vi måste stoppa smittan NU!

TiIlsammans hjälps vi åt! Dela och sprid!

Här finns affischer att ladda ner, skriva ut och sätta upp.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A4-affisch_håll_avstånd_covid.pdf , 522 kB. 522 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_stanna_hemma_covid.pdf , 522.7 kB. 522.7 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_testa_dig_covid.pdf , 521.7 kB. 521.7 kB 2021-03-22 17.29

På Folkhälsomyndighetens webbsida uppdateras löpande information om bekräftade fall av covid-19 i kommunen, Sverige och världen.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 22 november 2021