Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/väns beroendeproblem kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.

Beroendevård i Orsa
Vid ansökan om stöd eller behandling görs en utredning. Utredningen ska utgå ifrån den enskilde och i samarbete med individen. Utredningen skall klargöra om det finns ett missbruk eller ett beroende.

Kartläggningen och bedömningen leder fram till insatser anpassade till individen. Vi utgår från tre steg i beroendet:

 1. bruk
 2. riskbruk
 3. beroende.

Vi kan erbjuda

 • stöd och coachning vid beroende
 • utredning/bedömning och behandlingsplanering
 • stöd i behandlingen med Previct, digitalt e-hälsosystem
 • gruppbehandling
 • enskilda samtal
 • eftervårdsbehandling i grupp eller enskilt
 • anhörigstöd
 • öppengrupp, en kväll i veckan
 • resursteam.
Senast uppdaterad: 11 juli 2022