Våld i nära relation

Om du utsätts för kränkningar, hot eller våld i en nära relation kan du få stöd av socialtjänsten. Även du som utsätter andra för våld kan få hjälp och stöd. Är du orolig för att någon annan kan vara utsatt för våld i en relation kan du anmäla oro.

Kvinna blir slagen i ansiktet med knytnäve.

Ansök om stöd gällande våld i nära relation

Socialtjänsten kan ge dig stöd och hjälp om du

  • utsätts för kränkningar, hot eller våld
  • utsätter andra för kränkningar, hot eller våld.

När du lämnat in din ansökan kommer en av våra socialsekreterare att boka ett möte med dig. Du kommer att få beskriva din situation och berätta vad du behöver hjälp med. Vi utreder dina behov i samråd med dig och beslutar om lämpligt stöd.

Anmäl oro gällande våld i nära relation

Är du orolig för någon kan du göra en anmälan till socialförvaltningen. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att någon är utsatt för våld i nära relation, det räcker att du känner en oro för personen.

När vi får in anmälan kontaktar vi personen och informerar om stöd som finns att erbjuda.

Barn som upplever våld

Att som barn se eller höra våld hemma kan påverka barnets hälsa negativt.

Socialtjänsten kan ge stöd till familjer där det förekommer våld och samarbetar med andra myndigheter kring barn som utsatts för våld.

Alla upp till 18 år räknas som barn.

Anmäl direkt om barn är inblandade

Du har rätt att vara anonym om du gör en anmälan, men det underlättar i en eventuell utredning om du uppger vem du är. Du kan göra din anmälan anonymt via e-tjänsten. Om du kontaktar oss via telefon och vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Begreppet våld i nära relation innefattar alla typer av våld mellan närstående. Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Våld kan leda till att du gör saker mot din egen vilja eller låter bli att göra saker du vill göra.

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering. Detta kan även utövas digitalt exempelvis via Snapchat, Facebook eller sms.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Våld mot äldre inkluderar ovanstående former av våld, men våldet kan få andra konsekvenser. Exempelvis kan våldsutövandet mot en äldre person ta sig formen av försummelse som vanvård, felaktig medicinering, otillräcklig föda samt att den äldre ej får hjälp med sin hygien. De äldre som har störst omsorgsbehov och kräver mest vård är också den grupp som löper störst risk att utsättas för våld.

Våld i unga relationer är när en ung person använder våld mot sin partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Hedersrelaterat våld och förtryck utförs ofta av flera personer gemensamt som till exempel partner, föräldrar, syskon, eller andra släktingar. Våldet kan exempelvis vara kontroll, hot eller fysiskt våld.

Familjefrid erbjuder stöd och hjälp till dig som:

  • är eller har varit utsatt för våld i nära relation
  • har utövat eller utövar våld i nära relation.

All kontakt med Familjefrid är gratis, och Familjefrid för inga journaler.

Läs mer om Familjefrid Länk till annan webbplats.

Polisen

  • Vid en akut situation eller pågående brott ring 112.
  • Ring 114 14 för att lämna tips eller anmäla brott som inte är pågående eller akuta.

Utsatt för kränkningar, hot eller våld

Utövare av kränkningar, hot eller våld

Hedersrelaterat förtryck och våld

Våld i unga relationer

Sex mot ersättning

Senast uppdaterad: 28 juni 2024