Våld och hot

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp.

Man med knuten näve och kvinna som håller händerna för huvudet för att försvara sig

Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd. Du får även information om hur du kan dölja dina besök på vår, och andra hemsidor.

Våld är varje handling riktat mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Våld i nära relationer är oftast upprepat och har nästan alltid föregåtts av ett mönster där utövaren i ökande utsträckning utövat dominans och kontroll över sin partner och barnen.

Våldet kan ta sig i uttryck i:

 • Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.
 • Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.
 • Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.
 • Materiellt våld kan innebära att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar? Finns det saker du vill göra men inte får? Finns de saker du måste göra som du inte vill?

Då kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Du kan också ringa polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

Du kan kontakta Individ- och familjeomsorgen eller polisen för att få stöd och hjälp. Dit kan du också vända dig för rådgivning om det förekommer våld i din närhet.

 • Är situationen akut, ring alltid 112.
 • Individ- och familjeomsorgen i Orsa kommun 0250-55 23 50 (kontorstid)
  (Ange om numret är anonymt och ej syns i telefonpresentatör eller telefonräkning)

Anmäl direkt om barn är inblandade
Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

För dig som bor i Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner.

Familjefrid erbjuder stöd och hjälp till dig som

 • är utsatt för våld i nära relation
 • utövar våld
 • är barn som bevittnat våld mellan närstående.

All kontakt med Familjefrid är gratis, och Familjefrid för inga journaler.

Läs mer på sidan Familjefrid eller kontakta oss på mejl: familjefrid@orsa.se

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och information om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

Är du släkt med någon eller vän till någon som har varit med om det, kan du också ringa. Kvinnofridslinjen har alltid öppet, det är alltid någon som svarar i telefonen och det är gratis. Ingen kan se på din telefonräkning att du har ringt hit. Du får vara anonym, alltså inte säga vem du är.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Du kan läsa mer om Kvinnofridslinjen på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats..

Barnahus i Dalarna erbjuder stöd och hjälp till barn som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation. Barnen som kommer till Barnahus Dalarna tas omhand på ett sätt som utgår från barnets behov.

Du kan läsa mer på Barnahus i Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Du kan läsa mer på Storasysters webbplats. Länk till annan webbplats.

Rädda barnen driver orostelefonen som är en stödtelefon som erbjuder stöd och råd i frågor som rör till exempel oro för våldsamma budskap på nätet, konspirationsteorier och extrema åsikter till anhöriga samt andra viktiga vuxna. De erbjuder information och kunskap samt samtalsstöd i dessa frågor till barn, unga, anhöriga och personer i närheten.

Telefonnummer: 020-100 200

Du kan läsa mer på Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats..

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Senast uppdaterad: 7 juli 2022