Regler och avgifter

På den här sidan har vi samlat all information som handlar om regler och avgifter på biblioteket.

En bunt med svenska sedlar.

Från 13 år ålder kan du som har en godkänd id-handling få ett lånekort.

Barn 6–12 år, samt ungdomar mellan 13–17 år som saknar id-handling, behöver ett skriftligt godkännande av målsman. Blankett för målsmans underskrift finns att hämta på biblioteket.

Godkända id-handlingar:

 • svenskt id-kort utfärdat av Skatteverket
 • nationellt id-kort utfärdat av svensk polis
 • id-kort utfärdat av Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank
 • svenskt pass
 • svenskt körkort
 • Migrationsverkets LMA-kort.

För att låna eller göra ett omlån behöver du visa ditt lånekort eller godkänd id-handling.

Godkända id-handlingar:

 • svenskt id-kort utfärdat av Skatteverket
 • nationellt id-kort utfärdat av svensk polis
 • id-kort utfärdat av Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank
 • svenskt pass
 • svenskt körkort
 • Migrationsverkets LMA-kort.

Försenade lån
Samtliga förseningsavgifter är borttagna

Reservationsavgift
Tas ej ut för medier inom Ovansiljans bibliotek

Fjärrlåneavgift
Avgifter för fjärrlån är borttaget

Om du råkar tappa bort det du lånat av oss får du betala en avgift. Du får
självklart fortsätta låna böcker.

Endast vuxenmedia ersätts. Endast låntagare över 18 år betalar ersättning.

 • Bok (ej pocket) och ljudbok 250 kronor. Alternativt att låntagaren lämnar in en bok av samma titel och format.
 • Tidskrift, småtryck och pocket 50 kronor
 • DVD-film, 250 kronor
 • Musik-CD, 100 kronor
 • Fjärrlån - utlånande biblioteks avgifter gäller.
 • Övriga föremål - anskaffningsvärde.
 • Åldersgräns för att hyra DVD är 13 år (gäller barntillåten film)

 • Kostnad för att hyra DVD: Gratis

 • Fakta/musik DVD: Gratis

 • Lånetid för spelfilm: 3 dygn

 • Lånetid för fakta/filmbox/musik: 7 dygn

A4-format (1-50)
- Svartvitt: 3 kronor per sida
- Färg: 5 kronor per sida

A4-format (51-)
- Svartvitt: 2 kronor per sida
- Färg 5 kronor per sida
- Föreningar och politiska partier i Orsa kommun: 0,50 kronor sida.

A3-format:
- Svartvitt: 4 kronor per sida
- Färg: 10 kronor per sida.

Dagstidningar och referenslitteratur:
- Endast svartvitt: 1-40 sidor är gratis
- 41 sidor och uppåt: 50 kronor + 2 kronor per sida

Angivna priser är inklusive moms.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023