Avgifter och regler för förskolan

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i kommunen och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Från och med höstterminen det år då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskolan kommer du att få en lägre avgift från och med höstterminen året barnet fyller 3 år. Avgiften reduceras med 28 %.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag. Verksamheten följer skolans läsår. Barnen har även de traditionella loven under och mellan terminerna. Lunch ingår inte när barnet är i verksamheten tre timmar per dag.

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen tjänar. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns på hur mycket du behöver betala.

Det här kostar det att ha ditt barn i barnomsorgen:

Förskola

  • Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 478 kronor per månad
  • Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kronor per månad
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kronor per månad
  • Barn nr 4 och följande: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Avgiften debiteras 12 månader per år och faktureras i efterskott.

Ändra inkomst

Om ditt barn är folkbokförd i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Orsa om det finns särskilda skäl.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt. Det är då din hemkommun som betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal innan platsen kan erbjudas.

Det år ditt barn fyller 6 år skickas under vintern en kallelse hem i brevlådan där det står vilken skola ditt barn erbjuds plats i (vilken skola det är beror på var man bor). Där finns också information om hur du går till väga om du vill att ditt barn ska få plats i en annan skola än den ni blivit kallad till.

För barn som har plats i förskolan övergår platsen automatiskt till en fritidsplats per den 1/8 (detta datum är ett fiktivt datum som vi använder i våra system då vi flyttar över samtliga förskolebarn till förskoleklass och fritids, i verkligheten kanske ditt barn börjar ett annat datum).

Om ditt barn inte kommer gå på fritids före och/eller efter skolan, måste förskoleplatsen sägas upp.

Under sommaren, cirka fyra veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på någon av våra förskolor och har behov av barnomsorg, på en av kommunens förskolor. Vilket förskola det blir meddelas i god tid.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

  • Företräde ska lämnas till barn som av bedöms vara i behov av särskilt stöd.
  • Syskon till barn som har kommunal plats har syskonförtur till samma förskoleverksamhet. Som syskon räknas barn som är folkbokförda i samma hushåll.
  • Köanmälda omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.

Alla föräldrar har rätt till fem dagars barnsomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan lämna ditt barn på förskolan under dessa fem dagar trots att du är ledig från till exempel ditt arbete. Dessa dagar får du ta ut i samråd med din förskola. De går inte att ta ut dagarna under perioden juni-augusti.

Alla förskolor har stängt för planering sju dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar är vi skyldiga att ordna barnomsorg.

Läsåret 19/20 är det stängt 16 aug, 19 aug, 4 okt, 29 nov (½ dag), 9 dec (½ dag), 27 jan, 16 mar, 1 jun.

Senast uppdaterad: 17 januari 2020