Våra förskolor

Vi arbetar aktivt med att vara en social och kulturell mötesplats som ger barnen förståelse för mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Barn på Nyfikens förskola jobbar med Babblarna och lägger ut kort på ett bord.

Våra förskolor kännetecknas av trygghet och glädje och vår vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Vårt förhållningssätt är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån deras styrkor, intressen och behov.

Vi har åtta kommunala förskolor. Vi har både åldersindelade och åldersblandade grupper, 1-5 år.

Förskolorna har öppet 06.30-18.30 helgfria vardagar. Sju dagar per läsår är förskolorna stängda för verksamhetsutveckling.

Orsa kommun ger också bidrag (förskolepeng) till Orsa församling som driver en fristående förskola, Grindens förskola.

Bergets förskola består av tre åldersindelade avdelningar. Pingvinen, Delfinen och Sälen.

På Bergets förskola värnar vi om varje barns rätt att få uttrycka sin personlighet och vi arbetar aktivt för att stärka varje barn i sin identitetsutveckling. Vi erbjuder barnen flera olika möjligheter att uttrycka sig och förskolans läroplan genomsyrar hela vår verksamhet.

För oss på Bergets förskola är den pedagogiska inne- och utemiljön viktig. Den ska vara trygg, inbjudande, inspirerande och utvecklande för både barn och vuxna. Med genomtänkt material och närvarande pedagoger skapar vi tillsammans en trygg och stimulerande miljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas och växa.

Här finns vi: Gillevägen 1, 794 33 Orsa

Pingvinen: 0250-55 23 07
Delfinen: 0250-55 23 19
Sälen: 0250-55 21 82

SchoolSoft - Logga inlänk till annan webbplats

Sjukanmälan
Pingvinen: 0250-55 23 07
Delfinen: 0250-55 23 19
Sälen: 0250-55 21 82

På Digerberget finns två åldersblandade förskolor, Trimsarvet och Lindan.

Trimsarvets förskola
Trimsarvet är en tvåavdelningsförskola där vi i tvärgrupper ger barnen möjlighet att utveckla sitt lärande utifrån sina starka sidor och individuella förutsättningar.

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där lärande präglas av trygghet, nyfikenhet, lust och glädje. Vi lägger stor vikt vid att barnen får stimulans i sitt sociala samspel där leken har en viktig betydelse.

Vi tillbringar en stor del av dagen utomhus. Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Andra områden som vi prioriterar är sång och musik, gymnastik samt kommunens specifika mål för förskolan.

Vi använder oss av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som verktyg för att stärka barnens möjligheter till kommunikation och förståelse.

Här finns vi: Högbäcksvägen 3-7, 794 92 Orsa

Trimsarvet Björnen: 0250-55 23 24
Trimsarvet Älgen: 0250-55 23 25

Lindans förskola
Lindans förskola består av två avdelningar med åldersblandade grupper. De ligger på höjden med utsikt över Orsasjön och har en inspirerande utemiljö. Vår målsättning är att sätta barnet i centrum för ett livslångt lärande utifrån barnets enskilda behov och förutsättning

En av avdelningarna har ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden.

Här finns vi: Högbäcksvägen 3-7, 794 92 Orsa

Lindan 1: 0250-55 22 95
Lindan 2: 0250-55 23 21

SchoolSoft - Logga inlänk till annan webbplats

Sjukanmälan
Lindan 1: 0250-55 22 95
Lindan 2: 0250-55 23 21
Trimsarvet Björnen: 0250-55 23 24
Trimsarvet Älgen: 0250-55 23 25

I Kyrkbyn finns tre förskolor. Brantuddens förskola med fyra åldersindelade avdelningar, förskolan Nyfiken med tre hemvisten och Parkens förskola med två avdelningar.

Brantuddens förskola
Brantuddens förskola ligger centralt, nära till Orsasjön och Lindängets naturreservat. Förskolan har fyra avdelningar med två stora gårdar som ger möjlighet till lek och utomhuspedagogik. Tillsammans med ditt barn formar vi en vardag fylld av glädje, utforskande, omsorg, lek och möjligheter till många lärande situationer

Här finns vi: Brantvägen 1, 794 30 Orsa

Junibacken: 0250-55 21 80
Bullerbyn: 0250-55 23 11
Saltkråkan: 0250-55 23 12
Sunnanäng: 0250-55 23 38

Förskolan Nyfiken
På vår förskola planerar och utformar vi pedagoger gemensamt med våra barn en stimulerande lärmiljö. Vi erbjuder en glädjefull atmosfär med interkulturellt förhållningsätt med respekt för allas lika värde. På förskolan Nyfiken ska alla få möjlighet att bygga upp en bra självkänsla och ett bra självförtroende för att kunna möta framtiden.

Förskolan Nyfiken ligger centralt i Orsa. Med gångavstånd till bibliotek och grönområden.

Här finns vi: Kyrkogatan 18, 794 30 Orsa

Tryggheten: 0250-55 22 92
Vänskapen: 0250-55 22 92

Parkens förskola
Här finns vi: Parkgatan 2 B, 794 30 Orsa

Parken: 0250-396 93

SchoolSoft - Logga inlänk till annan webbplats

Sjukanmälan
Bullerbyn: 0250-55 23 11
Junibacken: 0250-55 21 80
Saltkråkan: 0250-55 23 12
Sunnanäng: 0250-55 23 38
Tryggheten: 0250-55 22 92
Vänskapen: 0250-55 22 92
Parken: 0250-396 93

Huvudman för Skattunge förskola, Harabacken, är Skattunge Friskola (ekonomisk förening). Förskolan ligger i Skattungbyn, ca 15 km från Orsa centrum.

Förskolan erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. De har en egen kö, men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats i mån av tillgång. Förskolan tillämpar samma taxesystem som den kommunala förskolan.

Här finns vi: Skattunge kyrkväg 7, 794 95 Skattungbyn

Rektor: 070-583 45 77

Huvudmän för Grindens förskola är Orsa församling, Missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. Dessa har valt representanter till en förskolestyrelse, där också föräldrarna har sin representant.

Grindens förskola har en kristen profil, vilket innebär att barnen får traditionell svensk förskoleverksamhet, med inslag av kristna barnsånger, enkla bibelberättelser och bordsbön.

Förskolan erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. Grinden har en egen kö, men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats i mån av tillgång. Grinden tillämpar samma taxesystem som den kommunala förskolan.

Här finns vi: Kaplansgatan 12, 794 21 Orsa

Förskolechef: 0250-421 90

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019