Verksamhetsförlagd utbildning i Orsa

VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, och utgör en del av bland annat lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

Lärare undervisar i en klass med elever. Foto.

Du får som student en professionell handledning och coaching av erfarna lärare på skolor och förskolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll.

Vi erbjuder dig en spännande verksamhet med stora möjligheter till egen utveckling. Vår verksamhetsidé, för alla skolformer, är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas.

Senast uppdaterad: 27 december 2023