Gifta sig och partnerskap

Vill du och din partner gifta er borgerligt? Här hittar du information om vilka regler som gäller och hur du gör om ni vill gifta er borgerligt.

Två händer som håller två vigselringar i guld. Foto.

Hur går en borgerlig vigsel till?

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrkbröllop. Den är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Vigseln utförs av en särskilt anordnad vigselförrättare och tar oftast runt fem minuter. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär som finns i två utföranden, en kortare version och en som är något längre. Inför vigseln frågar vigselförrättaren vilken version ni vill ha.

Vid en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna. Ni kan därför själva välja om ni vill växla ringar eller inte under ceremonin. Ni kan klä er högtidligt eller enkelt, det bestämmer ni själva. Fundera på hur ni vill ha det, vad som ska ingå i ceremonin och hur lång eller kort den ska vara.

Efter vigseln får du och din partner ett vigselbevis. Vigselförrättaren meddelar Skatteverket, som ansvarar för att vigseln blir folkbokförd.

Kostnad
En borglig vigsel är gratis, men om vigselförrättaren måste resa kan ni få betala resekostnaden samt för speciella önskemål.

Plats
Det är upp till er som ska gifta er att bestämma vart vigselceremonin ska äga rum. Ni kan till exempel ha vigseln hemma, på stranden, i skogen eller i en lokal. Ni får gärna använda kommunhusets lokaler för bröllopsceremonin. Det är gratis. Vill ni gifta er någon annanstans står ni för de eventuella kostnaderna.

Vittnen
Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. Det är ni som ska gifta er som ansvarar för att vittnen finns på plats.

Så här gör du om ni vill gifta er borgerligt:

För att få gifta dig borgerligt måste du och din partner fylla i blanketter som du hittar på Skatteverkets webbplats.

  • Den ena är en blankett för hindersprövning, vilket innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er.
  • Den andra blanketten är en anmälan om efternamn.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg från Skatteverket per post. Intygen gäller i fyra månader och giltighetstiden går inte att förlänga. Om ni inte har gift er inom fyra månader ska ni göra en ny ansökan om hindersprövning.

 

Kontakta en vigselförrättare i god tid innan ni önskar viga er. Ni bestämmer tillsammans med vigselförrättaren en tid och plats för vigselakten och framför era önskemål.

Ni ska lämna detta till vigselförrättaren innan vigseln:

  • intyget om hindersprövning och vigselintyget från Skatteverket
  • namn, personnummer och adress på era två vittnen.


Senast uppdaterad: 26 juni 2024