Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunen. Här hittar du bland annat information om hur du kan överklaga beslut, vart besluten publiceras och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Sverige är ett demokratiskt land med hög rättssäkerhet. Våra lagar ställer höga krav på att kommunen fattar beslut på ett rättssäkert sätt och att verksamheten är öppen för insyn i så stor utsträckning som möjligt.

Du kan se vilka beslut kommunen tar
På anslagstavlan kan du se tillkännagivanden av justerade protokoll och andra dokument. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut.

Du kan överklaga beslut
Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det inom tre veckor. Tiden för överklagande börjar när beslutet anslagits på anslagstavlan.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut.

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter
Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, i vilket syfte uppgifterna används och om vi delat uppgifterna med någon annan part.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter.

Notarius publicus kontrollerar sanningen
Notarius publicus är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter.

Läs mer om notarius publicus.