Vision 2050

Hur vill vi att Orsa ska se ut om 30 år? Det ska Orsas politiker fundera på under det här året. Vi behöver er hjälp för att skapa en bild av det framtida samhälle vi ska arbeta mot.

Pojke med kikare

Hjälp honom skåda in i framtiden! (c) mostphotos.com/Thomas Tranåker

En vision är en utmanande framtidsbild som vi ska sträva emot. En idé om hur det framtida Orsa ska se ut. För att ta fram en vision måste man ha koll på hur omvärlden utvecklas. Vi är i allra högsta grad en del av världen!

Kommunstyrelsen och verksamhetscheferna har haft två "framtidsspaningsdagar" med forskaren Hans Abrahamsson, som berättat om hur globaliseringen tar sig uttryck på det lokala planet, och kommunchefen i Helsingborg, Palle Lundberg som berättat om hur man praktiskt hanterat utvecklingsfrågorna i kommunen.

Vi har haft en dag ägnad åt arbetsmarknadsfrågor, med utgångspunkt från ett gemensamt svensk-norskt forskningsprojekt som tittat på Orsa och liknande kommuner.

Vid den fjärde dagen gick Kairos Future igenom den analys de gjort av alla de insamlade fakta som finns om Orsa, för att vi ska ha ett hum om vilka utmaningar vi står inför. Dom är många, men Orsa har en väldigt speciell utgångspunkt med tanke på storlek och läge, allt enligt Kairos Future. (En sammanfattning av deras rapport kommer inom kort.)

(Sammandrag av dagarna hittar ni nedan.) Kommunens unga kommunutvecklare har också deltagit i dagarna.

Nu börjar grovarbetet och där behöver vi allas hjälp! Hur ser ditt Orsa ut 2050? Vi har hittills nåt ett tusental Orsabor i alla åldrar - främst genom uppsökande verksamhet. Men det finns plats för fler åsikter och tankar!

Du kan använda dig av formuläret här på webben, men vi kommer också att finnas på gator och torg i samband med Orsayran och vid flera andra tillfällen.

Till formulär för Orsa 2050


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föredrag sammanfattn .pdf 354.7 kB 2019-10-07 08.17
Sammanfattning visionsdag 3.pdf 380.6 kB 2019-10-10 09.25
Åsiktskatalog ungdomar.pdf 2.9 MB 2019-11-26 07.55
Kompetensförsörjning 2050 Kairos future.pdf 6.5 MB 2020-01-16 14.36
Åsiktskatalog Vision 2050.pdf 2.5 MB 2020-01-20 13.06
Senast uppdaterad: 16 januari 2020