Akut hjälp

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller någon annan är i behov av akut hjälp eller stöd.

Ring 112 om du eller någon annan är i akut behov av hjälp.

Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.

Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 112 när det är akut - Begär giftinformation. 
010‑456 67 00 i mindre akuta fall.

Sjukvårdsrådgivning
1177 Vårdguide på telefon - sjukvårdsrådgivning dit du kan ringa dygnet 
runt, det är ett nationellt telefonnummer.
1177:s webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 1177

Vid allvarliga olyckor och kriser
113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
113 13:s webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 113 13

Polisen
114 14 är polisens telefonnummer för dig som vill komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.
114 14:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Ring 114 14

Ring 112 för att larma polisen vid akuta ärenden. 

Barnens rätt i samhället, BRIS - för dig under 18 år
Du som är under 18 år kan ringa till BRIS för att prata med en kurator om det 
du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.
BRIS webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 116 111 alla dagar klockan 14.00-21.00

Barnens rätt i samhället, BRIS - stöd för vuxna om barn
Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn
upp till 18 år.
BRIS webbplats Länk till annan webbplats..

Bris vuxentelefon: 077‑150 50 50 eller stödlinje för idrottsledare 077‑440 00 42
öppet vardagar klockan 09.00-12.00.

Föräldralinjen
Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.
Föräldralinjens webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 020‑85 20 00  vardagar klockan 10.00-15.00 samt på torsdagar 
klockan 19.00-21.00.

Föräldralinjen drivs av den ideella föreningen Mind. Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. 
Jourhavande medmänniskas webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 08-702 16 80 alla dagar mellan klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata
med. På Svenska kyrkas hemsida finns en chatt Länk till annan webbplats. som är bemannad av en präst måndagar och torsdagar klockan 20.00-24.00.
Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats..

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst alla dagar klockan 21.00‑06.00

Jourhavande kompis (barn och unga upp till 25 år)
Jourhavande kompis finns för att du som känner att du behöver 
nån att prata med ska kunna göra just det.

Du kan chatta med Jourhavande kompis Länk till annan webbplats..
Öppettider chatten: vardagar 18.00-22.00 och helger 14.00-18.00.

Jourhavande kompis webbplats Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes Stöd (Spes)
Förbundet har en telefonjour för alla som har närstående som tagit sitt liv.

SPES webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 08-34 58 73 alla dagar 19.00-22.00

Äldrelinjen (för dig över 65 år)
Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Äldrelinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 020-22 22 33 vardagar mellan klockan 10.00-15.00.  

Familjefrid
Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner kan nu erbjuda en öppen
insats till personer utsatta för våld i nära relation och till personer som utövar
våld.

Familjefrid Mora Orsa Malung-Sälen Älvdalen

Ring 0250-271 00

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också 
välkommen att ringa.

Ring 020-50 50 50 öppet dygnet runt.

Nationella mansjouren
Nationella mansjouren Länk till annan webbplats. är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både 
män och kvinnor i hela landet via telefon.
   
Ring 08-30 30 20 

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan
handla om våld, övergrepp, skadligt bruk och beroende eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Orsa kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. 

Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16.00 samt helger och storhelger. 

Störningsjour/felanmälan bostäder
Har du Orsabostäder som hyresvärd och vill göra en anmälan om 
störning och/eller göra en felanmälan Länk till annan webbplats..

Läs mer under Trivsel och Hänsyn på Orsabostäders webbplats Länk till annan webbplats.. 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2023