Serviceboende

Serviceboendet Längtan är ett LSS-boende för vuxna med funktionsnedsättning där man förutom sin egen lägenhet har tillgång till en gemensamhetslokal. Där träffas man tillsammans med personal för att äta gemensamma måltider och umgås.

Grupp visar enighet genom att hålla händerna in mot mitten av en cirkel.

Serviceboende i Orsa

Boendeformen erbjuder även bra möjligheter till en aktiv fritid och att delta i samhällets utbud av kulturaktiviteter. Förutom att personalen anordnar gemensamma aktiviteter arbetar man med att stödja brukarnas olika individuella behov i deras lägenheter. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Boendet finns på Stensgatan i Orsa.

Ansök om plats Länk till annan webbplats.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.

  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
    1. Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
    2. Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.
Senast uppdaterad: 29 juni 2023