Demenssjuksköterska

Publicerad: 13 september 2023

Vår demenssjuksköterska är en nyckelperson för vården av personer med demenssjukdomar. Genom utbildning, handledning och samarbete med olika vårdinstanser, är det en värdefull resurs för att förbättra livskvaliteten för dem som påverkas av demenssjukdomar.

En demenssjuksköterskas arbete sträcker sig över flera områden, exempelvis utbildning och stöd till omsorgspersonal. Det nära samarbetet med primärvård, biståndshandläggare och anhörigstöd, är en viktig komponent för att säkerställa en helhetsinriktad och effektiv vård för dem som drabbas av minnessvikt och demens.

Om någon misstänker att de själva eller en närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att först kontakta sin läkare på vårdcentralen. Läkaren kan påbörja en utredning och föreslå lämpliga åtgärder. Men det är också möjligt att söka rådgivning och information direkt från kommunens demenssjuksköterska.

Senast uppdaterad: 13 september 2023