Sjukresor

Ersättning för sjukresor hanteras av Dalatrafik

Dalatrafik ersätter sjukresor i hela länet till Landstingets vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Ersättning utbetalas för resesträckan (kortaste väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör, enligt Landstingets regelverk för sjukresor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019