Framkomlighet

Ibland påverkas framkomligheten på gator och vägar inom kommunen av exempelvis pågående vägarbeten eller byggen. Vi jobbar aktivt med att försöka förkorta dessa olägenheter så mycket som möjligt.

Vatten på vägen
Vid stopp i brunnar längst med kommunala vägar kontakta Orsa kommuns kontaktcenter: 0250‑55 21 00.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024