Naturområden, naturreservat

En av de största tillgångarna i Orsa kommun är den rika och varierande naturen. För att skydda naturmiljöer och kulturlandskap kan skyddsområden, naturreservat eller nationalparker inrättas. Det är en del i naturvården och är både ett kommunalt och ett statligt ansvar.

I Orsa kommun finns det 16 naturreservat. Där hittar du bland annat skyddsvärda biotoper, myllrande djurliv och orörd natur. Besök gärna dessa fantastiska platser!

Naturreservat i Orsa:

 • Anderåsberget
 • Barkbergsknopparna
 • Bengtarkilen
 • Fjället
 • Knutar Einars äng
 • Koppången
 • Korpimäki
 • Lindänget
 • Långtjärn
 • Norra Gällsjön
 • Rovenlamm
 • Skinnaränget
 • Stopån
 • Tenningbrändan
 • Tjåberget
 • Österåberget

På Länsstyrelsen Dalarnas webbplats hittar du mer information om naturreservaten i Orsa med bland annat kartor, beskrivningar och skötselplaner. Klicka dig fram via sökrutan, kartan eller filtrera på Orsa kommun.