Demensboende

Ett särskilt boende för personer med demens som behöver omvårdnad och service dygnet runt.

Orsagården, demenshem i Orsa. Foto.

Orsagården är inrymt i samma lokaler som vårdcentralen i Orsa.

Demensboende i Orsa

När du av olika skäl inte längre kan bo kvar i ditt eget boende kan du ansöka om plats på särskilt boende. Du hyr själv din lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Du tar med dig dina egna möbler.

Utöver hyra betalar du för mat och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Du har också tillgång till hälso- och sjukvård, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Orsagården är ett särskilt boende för dementa i Orsa.

Ansök om särskilt boende Länk till annan webbplats.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.

  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
    1. Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
    2. Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Väntetid för särskilt boende

För den som har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det oftast viktigt att få flytta in snarast. Därför försöker vi på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt. Väntetiden räknas i antal dygn från dess att ansökan lämnats till biståndsenheten till dess att en plats kan erbjudas.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024