Korttidsboende

Behöver du utökat stöd under en kortare period kan korttidsboende vara ett bra alternativ för dig. Ibland behöver dina närstående kanske resa bort eller vila. På korttidsboendet finns personal dygnet runt.

Sköterska matar dam med sked.

Korttidsboende i Orsa

Du kan bli beviljad plats på korttidsboende om du har

 • ett stort omvårdnads- och/eller tillsynsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet
 • anhöriga som är i behov av avlastning, tillfälligt eller regelbundet
 • behov av vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Orsa kommuns korttidsboende är placerat på Orsagården, avdelningen Sparven.

Ansök om plats på ett korttidsboende

I samtliga fall ska du ansöka om plats på korttidsboende hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Måltider under korttidsvistelsen

När du bor på korttidsboende får du frukost, lunch, kvällsmål och kaffe eller te. För måltider betalar du 137 kronor per dag.

Vad kostar det att bo på korttidsboende?

Du betalar en avgift som är 74 kronor per dag. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För måltider betalar du 137 kronor per dag.

Till exempel om du bor på korttidsboendet en dag och vill äta alla måltider betalar du 211 kronor (137 kronor + 74 kronor).

Ansök om plats Länk till annan webbplats.

 1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

 2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.

 3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

 4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
  1. Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
  2. Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.
Senast uppdaterad: 15 februari 2024